ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Clinical and demographic characteristics and functional status of the patients with fibromyalgia syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 89-94 | DOI: 10.14744/nci.2014.07108

Clinical and demographic characteristics and functional status of the patients with fibromyalgia syndrome

Nilay Şahin1, Aziz Atik2, Erdal Doğan3
1Physical Therapy And Rehabilitation Deparment, Balıkesir University Faculty Of Medicine, Balıkesir, Turkey
2Orthopedics And Traumatology, Balıkesir University Faculty Of Medicine, Balıkesir, Turkey
3Physical Therapy And Rehabilitation Deparment, Malatya Goverment Hospital, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: To investigate the clinical and demographic characteristics and functional status of the patients with fibromyalgia syndrome (FMS).
METHODS: Ninety-four patients with the diagnosis of FMS were included in the study. All patients were evaluated with short form 36 for quality of life (SF-36), pain, depression, benign joint hypermobility syndrome (BJHS), myofacial pain syndrome (MPS), and demogrophic characteristics. End-point measurements were SF-36 for quality of life, visual analogue scale, Beck Depression Index, anamnesis, and physical examination.
RESULTS: The majority of the patients were women who were suffering from generalised pain with a median age of 40.4. Mostly depression and sleep disorders were accompanying the syndrome. Physical examination revealed MPS and BJHS in most of the patients.
CONCLUSION: BJHS and MPS must also be investigated in patients with the diagnosis of FMS.

Keywords: Depression, fibromyalgia; joint hypermobility; myofacial pain; pain; sleep disorder.

Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Klinik, Demografik ve Fonksiyonel Durum Değerlendirmesi

Nilay Şahin1, Aziz Atik2, Erdal Doğan3
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ad., Balıkesir
3Malatya Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya

AMAÇ: Fibromyalji Sendromlu (FMS) hastalarda klinik ve demografik bulguları ve fonksiyonel durumu incelemek.
YÖNTEMLER: Kliniğimize başvuran 138 FMS’li hasta değerlendirmeye alındı. Hastalarda kısa form-36 yaşam kalitesi (SF-36), ağrı, depresyon, benign eklem hipermobilite sendromu (BEHS), myofasiyal ağrı sendromu (MAS) ve demografik özellikler değerlendirildi. Son durum ölçütleri; SF-36 yaşam kalitesi, görsel analog skala, Beck Depresyon İndeksi, anamnez ve fizik muayeneydi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 40.4 yıl ve büyük bir kısmı kadın olup, tüm vücutta yaygın ağrı şikayetleri vardı. Bu duruma uyku bozukluğu ve depresyon eşlik etmekteydi. Hastaların büyük bir kısmında yapılan fizik muayenede FMS yanında MAS ve BEHS saptandı.
SONUÇ: FMS tanısı alan hastalarda BEHS ve MAS varlığı da araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji, ağrı, depresyon, uyku bozukluğu, eklem hipermobilitesi, myofasial ağrı

Nilay Şahin, Aziz Atik, Erdal Doğan. Clinical and demographic characteristics and functional status of the patients with fibromyalgia syndrome. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 89-94

Corresponding Author: Nilay Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale