ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The use of neodymium magnets in healthcare and their effects on health [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 268-273 | DOI: 10.14744/nci.2017.00483

The use of neodymium magnets in healthcare and their effects on health

Cengiz Yuksel1, Seyit Ankarali2, Nehir Aslan Yuksel1
1Department of Physiology, Institute of Health Sciences, Duzce University, Duzce, Turkey
2Department of Physiology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

The strong magnetic field properties of magnets have led to their use in many modern technologies, as well as in the fields of medicine and dentistry. Neodymium magnets are a powerful type of magnet that has been the subject of recent research. This review provides a brief explanation of the definition, history, and characteristics of rare earth magnets. In addition, a broad overview of results obtained in studies performed to date on the effects of magnets, and neodymium magnets in particular, on body systems, tissues, organs, diseases, and treatment is provided. Though they are used in the health sector in various diagnostic devices and as therapeutic tools, there is some potential for harmful effects, as well as the risk of accident. The research is still insufficient; however, neodymium magnets appear to hold great promise for both diagnostic and therapeutic purposes.

Keywords: Health, magnet; neodymium.

Neodimyum Mıknatıslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri

Cengiz Yuksel1, Seyit Ankarali2, Nehir Aslan Yuksel1
1Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji EAD, Düzce
2İstanbul Medeniyet Üniverisitesi, Tıp Fakültesi Fizyolji AD, İstanbul

Mıknatıslar, güçlü manyetik alan özellikleri nedeniyle modern teknolojiler, tıp ve diş hekimliğinde kullanılmaktadır. Neodymium mıknatıslar bu güçlü mıknatıslardan biridir ve üzerine daha fazla araştırmalar yapılmıştır. Bu derlemede, nadir toprak mıknatıslarının geçmişi, tanımlanması ve özellikleri kısaca ele alınmıştır. Buna ek olarak şimdiye kadar yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ile kabaca incelenmiş ve mıknatısların, özellikle de neodim mıknatısların vücut sistemleri, dokuları, organları, hastalıkları ve tedavileri üzerindeki etkilerinin olduğu sonucuna vardık. Sağlık sektöründeki çeşitli teşhis cihazlarında ve terapötik araçlarda kullanımları olmasına rağmen, mıknatısların vücut için bazı zararlı potansiyelleri ve kaza riski vardır. Neodymium mıknatısların etkileri üzerine yeterli bir araştırma bulunmamasına rağmen, hem diagnostik hem de terapötik prosedürler için büyük bir potansiyele sahip görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Neodimyum, mıknatıs, sağlık

Cengiz Yuksel, Seyit Ankarali, Nehir Aslan Yuksel. The use of neodymium magnets in healthcare and their effects on health. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 268-273

Corresponding Author: Seyit Ankarali, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale