ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Sacroiliitis during isotretinoin treatment: Causal association or coincidence? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 75-80 | DOI: 10.14744/nci.2018.93798

Sacroiliitis during isotretinoin treatment: Causal association or coincidence?

Ece Aydog1, Gulcan Ozturk2, Asuman Comert3, Neslihan Tasdelen4, Ozlem Akin3, Duygu Geler Kulcu5
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Dermatology, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Yeditepe University Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Isotretinoin, a retinoid derivate used in acne treatment, has a variety of side effects involving the musculoskeletal system; however, sacroiliitis is rarely observed. Our aim was to present nine cases of sacroiliitis in patients being treated with isotretinoin. Sacroiliitis was identified and monitored using magnetic resonance imaging (MRI). Clinical symptoms were resolved with nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy after isotretinoin treatment was ceased. Different from the other cases, follow-up MRI was done. Follow-up MRI revealed improvement in some patients. Although the association between isotretinoin therapy and sacroiliitis has been covered in literature, this association is not yet completely understood. We aimed to discuss the relationship between two.

Keywords: Isotretinoin, sacroiliitis; side effect.

Isotretinoin tedavisine bağlı gelişen sakroileit: tesadüf mü nedensel bir ilişki mi?

Ece Aydog1, Gulcan Ozturk2, Asuman Comert3, Neslihan Tasdelen4, Ozlem Akin3, Duygu Geler Kulcu5
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, İstanbul.
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul.
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,Dermatoloji Anabilimdalı, İstanbul.
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilimdalı, İstanbul.
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul.

Isotretinoin kas iskelet sistemi üzerine pek çok yan etkileri olan, akne tedavisinde kullanılan retinoid derivesi ilaçtır. Bununla birlikte sakroileit nadir görülen bir yan etkidir. Bu olgu serisinde 9 olguda isotretinoin kullanımına bağlı gelişen sakroileit vakasını takdim etmeyi amaçladık. Magnetik Rezonans Görüntülme ile sakroileiti tespit ettik. Klinik bulgular isotretinoinin kesilmesi, non steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı ile geriledi. Diğer olgu sunumlarında farklı olarak görüntüleme ile de MRG bulgularındaki değişiklikler takip edildi. Bazı olgularda MRG bulgularında düzelme tespit edilirken, bazılarında tespit edilmedi. İsotretinoin ile ilişkili sakroileit pek çok olgu sunumunda sunulmuş olsa da patogenez tam anlaşılamamıştır. Biz de bu vaka serisinde sakroileit ve isotretinoin kullanımı arasındaki ilişkiyi tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: sakroileit, yan etki, isotretinoin

Ece Aydog, Gulcan Ozturk, Asuman Comert, Neslihan Tasdelen, Ozlem Akin, Duygu Geler Kulcu. Sacroiliitis during isotretinoin treatment: Causal association or coincidence?. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 75-80

Corresponding Author: Gulcan Ozturk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale