ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effects of obesity on sedation-related outcomes of advanced endoscopic procedures [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(4): 321-326 | DOI: 10.14744/nci.2019.93763

The effects of obesity on sedation-related outcomes of advanced endoscopic procedures

Ebru Tarikçi Kiliç1, Süleyman Sayar2, Resul Kahraman2, Kamil Ozdil2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Current literature covers limited data on the safety of sedation in advanced endoscopic procedures in obese patients. The present study aims to evaluate the association between obesity and the frequency of sedation-related complications in patients who were undergoing advanced endoscopic procedures.
METHODS: A retrospective chart analysis of 1172 consecutive patients, meeting the inclusion and exclusion criteria for this study and undergoing intravenous ketamine-propofol (ketofol) sedation for endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) procedures were evaluated. The patients were classified into three groups according to their body mass index (BMI) (kg/m2). Group I comprised patients with a BMI between 25 and 30, group II with a BMI between 30 and 35, and group III with a BMI between 35-40. The sedation-related outcomes in the form of adverse events, and airway interventions were compared between the groups.
RESULTS: For analysis, out of the 1172 available records, 289 patients had a BMI between 35-40 and were predominantly male patients. The total adverse events were more common in obese patients, with apnea (in 5.5% patients in group I, 5.7% in group II, 22.8% in group III p<0.000), oxygen desaturation (in 7.7% patients in group I, 9.4% in group II, and 27.7% in group III p<0.000), and airway obstruction (in 4.9% patients in group I, 5.4% in group II, 22.8% in group III, p<0.000). Moreover, the obese patients more frequently required airway interventions, including airway placement, suctioning and bag-mask ventilation.
CONCLUSION: Higher BMI was associated with an increased frequency of sedation-related complications. However, we concluded that ketofol sedation regimen could be used safely in obese patients during advanced endoscopic procedures by skilled anesthesia providers.

Keywords: Advanced endoscopic procedures, airway interventions; ketofol; obesity; sedation.

Obezitenin, ileri endoskopik işlemlerin sedasyonla ilgili sonuçları üzerine etkisi

Ebru Tarikçi Kiliç1, Süleyman Sayar2, Resul Kahraman2, Kamil Ozdil2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde, obez hastalar için ileri endoskopik işlemlerde uygulanan sedasyonun güvenilirliğini gösteren veriler sınırlıdır. Çalışmamızın amacı, ileri endoskopik işlemlerde obezite ile sedasyona bağlı komplikasyon sıklığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Endoskopik ultrason (EUS) ve endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) olan ileri endoskopik işlemlerde, ketamin-propofol (ketofol) karışımı uygulanan 1172 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Tüm hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) (kg/m2) göre üç gruba ayrılmıştır. Grup I, VKİ 25-30 arasında olanlar, Grup II, VKİ 30-35 arasında olanlar ve Grup III, VKİ 35-40 arasında olanlar diye tanımlanmıştır. Sedasyon ile ilişkili yan etkiler ve havayolu müdahaleleri açısından gruplar karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Hastaların 1172’inin kayıtları incelenmiş olup, 289’unun VKİ’i 35-40 arasında olup, çoğunluğu ise erkeklerden oluşmaktaydı. Obez hastalarda sedasyona bağlı yan etkiler daha sık görülmekte olup; apne ( grup I: 5.5%, grup II: 5.7%, grup III: 22.8% p < 0.000), oksijen desaturasyonu (grup I: 7.7%, grup II: 9.4%, grup III: 27.7%, p < 0.000),ve hava yolu obstruksiyonu (grup I: 4.9%, grup II: 5.4%, grup III: 22.8%, p < 0.000) sıklıklarda görülmüştür. Obez hastalar daha sık hava yolu müdahalesi, aspirasyon ve maske ile ventilasyon gerektirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sedasyona bağlı yan etkilerin sıklığı VKİ ile doğru orantılı artmaktadır, ancak ileri endoskopik işlemlerde obez hastalarda deneyimli anestezistler tarafından uygulanan ketofol sedasyon rejiminin güvenilir olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Obezite, ketofol, sedasyon, ileri endoskopik işlemler, hava yolu müdahaleleri

Ebru Tarikçi Kiliç, Süleyman Sayar, Resul Kahraman, Kamil Ozdil. The effects of obesity on sedation-related outcomes of advanced endoscopic procedures. North Clin Istanb. 2019; 6(4): 321-326

Corresponding Author: Ebru Tarikçi Kiliç
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale