ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Conducting risk assessments and case detection in online environments in the scope of fight with COVID-19: A good practice example [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(2): 183-187 | DOI: 10.14744/nci.2022.92979

Conducting risk assessments and case detection in online environments in the scope of fight with COVID-19: A good practice example

Suayip Birinci1, Mustafa Mahir Ulgu2, Sahin Aydin3, Eray Ozcan4
1Vice-Minister, Ministry of Health of Turkey, Ankara, Turkey
2Acting Director-General, SBSGM, Ankara, Turkey
3Deputy Director-General, SBSGM, Ankara, Turkey
4Software Director, SBSGM, Ankara, Turkey

Turkey’s Corona Precaution Application, a web-based and mobile service, has been actively used by the citizens of the Republic of Turkey and foreigners coming to Turkey since March 19, 2020. This article examines the Corona Precaution Application in terms of its success in detecting risky and positive cases among users. In this informative process analysis study, which is conducted in the lights of Ministry of Health of Turkey data, the efficiency of Corona Precaution Application in March 2020-August 2020 has been measured through the usage statistics from specific provinces and the effect of the application has been proved. The application was used by a total of 2.159.903 people on mobile and web platforms and risk assessments were made. As a result, 135.277 people who were scored as high risk were referred to health-care facilities, and 12.067 people were hospitalized with a positive diagnosis of COVID-19 in PCR tests or isolated at home. When evaluated cumulatively, Corona Precaution Application is used as an effective tool of the health system in the fight against COVID-19. 12.067 people were found to be positive with the referrals to the healthcare facility made through the application; thus, it has been one of the most effective tools in controlling the spread of the disease.

Keywords: COVID-19, mobile health, risk assessment.

COVID-19’la Mücadele Kapsamında Çevrim İçi Ortamlarda Risk Değerlendirmesi ve Vaka Tespitinin Yürütülmesi: İyi Uygulama Örneği

Suayip Birinci1, Mustafa Mahir Ulgu2, Sahin Aydin3, Eray Ozcan4
1Bakan Yardımcısı, Türkiye Sağlık Bakanlığı
2SBSGM Genel Müdür Vekili
3SBSGM Genel Müdür Yardımcısı
4Yazılım Direktörü, SBSGM

AMAÇ: Türkiye'nin web tabanlı ve mobil bir hizmeti olan Korona Önlem Uygulaması, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'ye gelen yabancılar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Bu makale, Korona Önlem Uygulamasını kullanıcılar arasında riskli ve pozitif vakaları tespit etme başarısı açısından incelemektedir.
YÖNTEM: T.C. Sağlık Bakanlığı verileri ışığında yapılan bu bilgilendirici süreç analizi çalışmasında Korona Önlem Uygulamasının etkinliği Mart 2020 – Ağustos 2020 arasında belirli illlerdeki kullanım sayılarıyla ölçülmüş ve uygulamanın etkisi ortaya konmuştur.
BULGULAR: Uygulama mobil ve web ortamında toplamda 2.159.903 kişi tarafından kullanılmış olup bu sayıda risk değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç olarak, yüksek risk tespit edilen 135.277 kişi sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş, 12.067 kişi de PCR testi sonucunda COVID-19 pozitif sonucuyla hastaneye yatırılmış veya evde karantinaya alınmıştır.
SONUÇ: Kümülatif olarak değerlendirildiğinde, Korona Önlem Uygulamasının COVID-19’la mücadelede sağlık sistemi içerisinde verimli bir araç olarak kullanıldığı söylenebilir. Uygulamayla hastane ziyareti tavsiye edilen 12.067 kişinin COVID-19 pozitif olduğu görülmüştür, bu yüzden uygulama hastalığın yayılımını kontrol etmede en önemli enstrümanlardan biridir. (NCI-2022-2-3)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mobil sağlık, risk değerlendirme

Suayip Birinci, Mustafa Mahir Ulgu, Sahin Aydin, Eray Ozcan. Conducting risk assessments and case detection in online environments in the scope of fight with COVID-19: A good practice example. North Clin Istanb. 2022; 9(2): 183-187

Corresponding Author: Mustafa Mahir Ulgu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale