ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A comparative analysis of the COVID-19 pandemic response: The case of Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 443-451 | DOI: 10.14744/nci.2020.87846

A comparative analysis of the COVID-19 pandemic response: The case of Turkey

Engin Ersin Şimşek1, Abdullah Emre Güner2, Seval Kul3, Zuhal Karakurt4, Kemal Tekeşin5, Suayip Birinci6
1Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Public Health Services, Provincial Directorate of Health, Istanbul, Turkey
3Department of Biostatistics, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
4Department of Pulmonology and Critical Care, University of Health Sciences, Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Silivri Government Hospital, Istanbul, Turkey
6Turkish Ministry of Health, Office of the Deputy Minister, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: COVID-19 has spread worldwide and leads to an increased risk of mortality. We aimed to analyze what actions have been effective in fighting COVID-19 in Turkey with a comparison to pandemic-affected countries.
METHODS: This was a retrospective observational cross-sectional study. The Republic of Turkey Ministry of Health official web page includes data reported daily from 11 March to 26 April. Global COVID-19 data were recorded daily from https: //www.worldometers.info/coronavirus/country/. Data were analyzed for 31 days according to Intensive Care Unit (ICU) admission, intubation and mortality rates. Segmented regression analysis was used. The results from COVID-19-affected countries were compared with the results from Turkey for the first 65 days.
RESULTS: In total, 889.742 tests were performed (positive=110.130 [12.37%]). The mortality rate was 2.55% (n=2805) on 27 April 2020. The annual percent change (APC) values of the cases showed 5 segments ([23.1], [14.7] [11.4], [3.7], [0.7]; each p=0.001). ICU admission showed 4 segments (APC: [3.1, p=0.001], [-2.2, p=0.10], [-7.6, p=0.001], [-4.5, p=0.001]). The decline of APC for intubation rates showed 5 segments (APC: [1.1, p=0.10], [-1.1,p=0.001], [-2.0, p=0.001], [-0.4, p=0.40], [-2.7, p=0.001]). The mortality rates showed 4 segments (APC: [-6.3, p=0.001], [8.4, p=0.001], [0.2, p=0.30], [1.4, p=0.001]). Deaths were reported per 1 million individuals for the first 65 days: Spain 11.6%, Italy 11.4%, UK 11.3%, France 11.1%, USA 10.3%, Germany 8.4%, Iran 8.2%, Turkey 7.5%, South Korea 4.1% and China 2.4%.
CONCLUSION: Public health policies and protocols to combat COVID-19 helped control the spread and decrease positive cases and mortality rates in Turkey. Turkey managed COVID-19 better than Spain, Italy, UK, France, USA and Turkey managed COVID-19 similarly to Germany and Iran. China and South Korea were best at managing COVID-19.

Keywords: Covid-19, intubation rate; mortality rate; public health policies; Turkey.

COVID-19 Pandemisine Karşı Küresel Yanıtın Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye Örneği

Engin Ersin Şimşek1, Abdullah Emre Güner2, Seval Kul3, Zuhal Karakurt4, Kemal Tekeşin5, Suayip Birinci6
1Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Public Health Services, Provincial Directorate of Health, Istanbul, Turkey
3Department of Biostatistics, Medical Faculty of Gaziantep University, Gaziantep, Turkey
4Department of Pulmonology and Critical Care, University of Health Sciences, Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Silivri Government Hospital, Istanbul, Turkey
6Turkish Ministry of Health, Office of the Deputy Minister, Ankara, Turkey

Giriş: COVID-19 Pandemisi dünyada hızla yayılarak küresel mortalitenin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesinde hangi eylemlerin daha etkili olduğu ile ilgili olarak pandemi ülkeleri ile Türkiye karşılaştırması yapılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışma retrospektif, gözlemsel, kesitsel olarak planlandı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında 11 Mart - 26 Nisan tarihleri arasında günlük olarak bildirilen verileri elde edildi. Küresel COVID-19 verileri https: //www.worldometers.info/coronavirus/country/ adresinden günlük olarak kaydedildi. Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) yatış, entübasyon ve ölüm oranlarına verilerine ilişkin 31 günlük süreç analize dahil edildi. Parçalı regresyon analizi kullanıldı. COVID-19'dan etkilenen ülkelerden alınan sonuçlar, ilk 65 gün için Türkiye'den alınan sonuçlarla karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplamda 889.742 test yapıldı (pozitif = 110.130 [% 12.37]). Ölüm oranı 27 Nisan 2020'de% 2,55 (n = 2805) idi. Vakaların yıllık yüzde değişim (APC) değerleri 5 parçalı kırılma gösterdi ([23.1], [14.7] [11.4], [3.7], [0.7]; her p = 0.001). YBÜ yatışı 4 parçalı kırılma gösterdi (APC: [3.1, p = 0.001], [-2.2, p = 0.10], [-7.6, p = 0.001], [-4.5, p = 0.001]). Entübasyon oranları için APC'nin düşüşü 5 parçalı kırılma gösterdi (APC: [1.1, p = 0.10], [-1.1, p = 0.001], [-2.0, p = 0.001], [-0.4, p = 0.40], [- 2,7, p = 0,001]). Ölüm oranları; 4 parçalı kırılma gösterdi (APC: [-6.3, p = 0.001], [8.4, p = 0.001], [0.2, p = 0.30], [1.4, p = 0.001]). İlk 65 günde 1 milyon kişide ölüm oranları; İspanya% 11,6, İtalya% 11,4, İngiltere% 11,3, Fransa% 11,1, ABD% 10,3, Almanya% 8,4, İran% 8,2, Türkiye% 7,5, Güney Kore% 4,1 ve Çin% 2.4 idi.
Sonuç: COVID-19 ile mücadele için halk sağlığı politikaları ve COVID-19 rehberleri, Türkiye'de salgının büyümesini kontrol ederek PCR pozitif vaka ve ölüm oranlarının düşmesine yardımcı olmuştur. Türkiye, COVID-19'u İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve ABD'den daha iyi yönetirken; Almanya ve İran'a benzer başarı sağlamıştır. Çin ve Güney Kore, Mart-Mayıs 2020 döneminde COVID-19’u en iyi yöneten ülkeler olmuştur. (NCI-2020-0328)

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Entübasyon oranı, Mortalite Oranı; Halk sağlığı politikaları; Türkiye

Engin Ersin Şimşek, Abdullah Emre Güner, Seval Kul, Zuhal Karakurt, Kemal Tekeşin, Suayip Birinci. A comparative analysis of the COVID-19 pandemic response: The case of Turkey. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 443-451

Corresponding Author: Engin Ersin Şimşek
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale