ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(1): 71-73 | DOI: 10.14744/nci.2018.86648

A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech

Mustafa Özçetin1, Ayse Kilic1, Yakup Çağ2, Fuat Bilgili3, Büşra Aksoy1
1Department of Pediatrics, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Hypomelanosis of Ito (HI) is characterized by unilateral or bilateral hypopigmented skin lesions and usually presents as a multisystemic disorder. Skin lesions may develop in different textures, such as linear, whorled, or patchy, and are often accompanied by abnormalities of the central nervous system, skeletal system, eyes, and teeth. HI is associated with sporadic gene mutations but not gender. Presentation of the current case may be of use in reminding practitioners of the common extracutaneous findings of HI, along with some rare manifestations, such as delayed speech and asymmetric limb growth.

Keywords: Delayed speech, hypomelanosis of Ito; limb asymmetry.

Tek taraflı ekstremite büyümesi ve konuşma gecikmesinin eşlik ettiği Ito hipomelanozu olgusu

Mustafa Özçetin1, Ayse Kilic1, Yakup Çağ2, Fuat Bilgili3, Büşra Aksoy1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ito hipomelanozu tek veya çift taraflı cillte hipopigmente lezyonlar ile karakterize multisistemik tutulumu olan bir bozukluktur. Cilt lezyonları lineer, helezonik ve yama gibi farklı morfolojilerde görülebilir. Sıklıkla santral sinir sistemi, iskelet sistemi, goz ve diş anomalileri eşlik edebilir. Sporadik olarak görülmekte ve her iki cinsiyeti de etkileyebilmektedir. Olgumuzu, İto hipomelanozunun nadir görülen bir nörokutanoz bozukluk olması, asimetrik vücut büyümesinin eşlik etmesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ito hipomelanozu, konuşma geriliği, vücut asimetrisi.

Mustafa Özçetin, Ayse Kilic, Yakup Çağ, Fuat Bilgili, Büşra Aksoy. A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech. North Clin Istanb. 2020; 7(1): 71-73

Corresponding Author: Mustafa Özçetin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale