ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Non-classified type duodenal atresia: Case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 236-238 | DOI: 10.14744/nci.2015.86548

Non-classified type duodenal atresia: Case report

Emrah Aydın
Bahcelievler State Hospital

Aim:
Our aim is to present a case with non-classified type duodenal atresia operated in our clinic.

Case:
A patient with prenatally suspected to be duodenal atresia was explored. At laparotomy type 3 duodenal atresia was found between 2nd and 3rd parts of duodenum; in addition a web under the atresia was determined in non-dilated distal part. Diamond shape duodenoduodenostomy was performed with together web excision.

Conclusion:
Sometimes a non-classified type duodenal atresia could be seen; even mostly duodenal atresia very well known pathology by pediatric surgeons. Due to possibilityo a second atresia proximal and distal segments of duodenum and intestinal passage must be explored carefully before the duodenoduodenostomy.

Keywords: Duodenal atresia

Klasik sınıflama dışı duodenal atrezi: Olgu sunumu

Emrah Aydın
Bahçelievler Devlet Hastanesi

Amaç:
Kliniğimizde duodenal atrezi ön tanısı ile opere edilen ve kombine atrezi saptanan olguyu sunmak.

Olgu:
Prenatal duodenal atrezi şüphesi olan olgunun yapılan laparatomisinde duodenum ikinci kısımda atretik segment ve bunun da distalinde web saptandı. Olguya web eksizyonu ve duodenoduodenostomi yapıldı. Olgunun ek başka bir anomalisi bulunmamaktaydı.

Sonuç:
Duodenal atrezi çocuk cerrahlarınca iyi bilinen bir patoloji olmasına karşın nadir de olsa klasik sınıflama dışı olgularla karşılaşılabilir. Bu nedenle ikincil atrezi olasılığı akılda tutulmalı ve duodenoduodenostomi yapılmadan önce mutlaka duodenumun distal ve proksimal segmentleri ve intestinal pasaj atrezi açısından araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Duodenal atrezi

Emrah Aydın. Non-classified type duodenal atresia: Case report. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 236-238

Corresponding Author: Emrah Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale