ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
An investigation into hemodynamically significant coronary artery lesions predictors assessed by fractional flow reserve: A propensity score matching analysis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(1): 35-39 | DOI: 10.14744/nci.2019.79058

An investigation into hemodynamically significant coronary artery lesions predictors assessed by fractional flow reserve: A propensity score matching analysis

Ugur Aksu1, Kamuran Kalkan1, Emrah Aksakal1, Oktay Gülcü2, Selami Demirelli1, Selim Topcu2
1Department of Cardiology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Cardiology, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: Fractional flow reserve (FFR) provides more useful information regarding myocardial metabolism and demand-supply convenience as compared to anatomical measurements. In this study, we aimed to investigate FFR predictors after propensity score matching (PSM) analysis in patients with intermediate coronary lesions.
METHODS: Patients who underwent coronary angiography between January 2014 and March 2015 due to suspicion of coronary artery disease were included in this study. Patients were divided into two groups according to the FFR status and predictors of FFR before and after PSM analysis were investigated.
RESULTS: A total of 290 patients (a total of 310 lesions) were included in this study (61±12 years, 75.5% male). In univariate analysis, after PSM analysis, Diameter stenosis (DS) and proximal LAD lesion (PLL) were associated with lower FFR values.
CONCLUSION: This study indicated that the majority of traditional FFR predictors did not reach the limit of significance after PSM analysis and we suggest that DS and PLL are one step ahead of predicting lesion severity compared to other traditional risk factors.

Keywords: Coronary artery disease, fractional flow reserve; propensity score matching.

Fraksiyonel Akım Yedeği ile Ölçülen Ciddi Koroner Arter Darlığının Araştırılması: Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi

Ugur Aksu1, Kamuran Kalkan1, Emrah Aksakal1, Oktay Gülcü2, Selami Demirelli1, Selim Topcu2
1Department of Cardiology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Department of Cardiology, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Fraksiyonel akim rezervi (FFR) anatomik ölçümlere göre miyokardiyal metabolizma ve arz talep uyumu hakkında daha faydalı bilgiler verir ve biz ara lezyonu olan hastalarda FFR belirteçlerini eğilim skoru analizi ile araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Mart 2015 yılları arasında koroner arter hastalığı şüphesiyle anjiyografi yapılmış ve ara koroner lezyon saptanan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar FFR durumuna göre iki gruba ayrılarak FFR belirteçleri PSM öncesi ve sonrası araştırıldı.
BULGULAR: 290 hasta çalışmaya alınmıştır (yaş ortalaması 61±12, %75,5 erkek). PSM sonrası tek değişkenli analizde diyamater stenoz (DS) ve proksimal LAD lezyonu(PLL) düşük FFR ile ilişkili bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada geleneksel FFR belirteçlerinin PSM analizi sonrası istatistiksel anlamlılık sınırına ulaşmadığını gösterdik ve biz lezyon ciddiyetinin tahmininde PLL ve (DS)’nin diğer belirteçlere göre bir adım daha önde olduğunu düşünüyoruz. (NCI-2018-0030.R1)

Anahtar Kelimeler: Fractional flow reserve, Coronary artery disease, propensity score matching

Ugur Aksu, Kamuran Kalkan, Emrah Aksakal, Oktay Gülcü, Selami Demirelli, Selim Topcu. An investigation into hemodynamically significant coronary artery lesions predictors assessed by fractional flow reserve: A propensity score matching analysis. North Clin Istanb. 2020; 7(1): 35-39

Corresponding Author: Ugur Aksu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale