ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Serum CXCL5 as a biomarker in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(3): 341-344 | DOI: 10.14744/nci.2022.77861

Serum CXCL5 as a biomarker in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder

Zerrin Karaaslan1, Vuslat Yilmaz1, Hande Yuceer1, Elif Sanli1, Halil Ibrahim Akcay2, Murat Kurtuncu2, Recai Turkoglu3, Erdem Tuzun1
1Department of Neuroscience, Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Istanbul, Turkiye
2Department of Neurology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
3Department of Neurology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Our aim was to determine whether serum C-X-C motif chemokine 5 (CXCL5) may serve as a diagnostic biomarker for relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) as well as a marker that can be used to predict treatment response.
METHODS: CXCL5 levels were measured by ELISA in sera of 20 RRMS patients under fingolimod treatment, 10 neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) patients, 15 RRMS patients presenting predominantly with spinal cord and optic nerve attacks (MS-SCON), and 14 healthy controls.
RESULTS: Fingolimod treatment significantly reduced CXCL5 levels. CXCL5 levels were comparable among NMOSD and MSSCON patients.
CONCLUSION: Fingolimod might regulate the innate immune system. Serum CXCL5 measurement does not differentiate between RRMS and NMOSD.

Keywords: C-X-C motif chemokine 5, fingolimod, multiple sclerosis, neuromyelitis optica spectrum disorder.

Multipl skleroz ve nöromiyelitis optika spektrum hastalıkları’nda bir biyobelirteç olarak serum CXCL5

Zerrin Karaaslan1, Vuslat Yilmaz1, Hande Yuceer1, Elif Sanli1, Halil Ibrahim Akcay2, Murat Kurtuncu2, Recai Turkoglu3, Erdem Tuzun1
1Aziz Sancar Deneysel Tıp Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, Nörobilim Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada amacımız serum CXCL5 düzeylerinin tekrarlayan ve düzelen multipl sklerozis (Relapsing Remitting Multiple Sclerosis -RRMS) hastalarında tanı ve tedavi yanıtını öngörmede biyobelirteç olarak rolünü araştırmaktı.
Metodlar: Fingolimod tedavisi altındaki 20 RRMS hastası, 10 nöromiyelitis optika spektrum hastalığı (NMOSH) olgusu ve ağırlıklı olarak optik ve spinal ataklarla seyreden 15 MS hastası ve 14 sağlıklı kontrolden elde edilen serumlarda ELISA yöntemi ile serum CXCL5 düzeyleri ölçüldü.
Sonuçlar: Fingolimod tedavisi CXCL5 düzeylerini anlamlı olarak düşürdü. NMOSH ve optik ve spinal ağırlıklı ataklarla seyreden MS olgularında CXCL5 düzeyleri benzer düzeydeydi.
Tartışma: Fingolimod tedavisi doğal bağışıklık sistemini üzerinde düzenleyici rol oynuyor olabilir. Serum CXCL5 düzeyleri RRMS ve NMOSH arasında anlamlı farklılık göstermemektedir. (NCI-2021-5-21/R1)

Anahtar Kelimeler: CXCL5, fingolimod, multipl sklerozis, NMOSH.

Zerrin Karaaslan, Vuslat Yilmaz, Hande Yuceer, Elif Sanli, Halil Ibrahim Akcay, Murat Kurtuncu, Recai Turkoglu, Erdem Tuzun. Serum CXCL5 as a biomarker in multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorder. North Clin Istanb. 2023; 10(3): 341-344

Corresponding Author: Erdem Tuzun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale