ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Parent rated bedtime resistance and comorbidity may predict levels of attention among Turkish children diagnosed with ADHD in on-line education classes during the COVID-19 outbreak [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 197-204 | DOI: 10.14744/nci.2022.77674

Parent rated bedtime resistance and comorbidity may predict levels of attention among Turkish children diagnosed with ADHD in on-line education classes during the COVID-19 outbreak

Yusuf Ozturk1, Gonca Ozyurt2, Vahdet Gormez3, Zeynep Dilara Aslankaya3, Burak Baykara4, Ozalp Ekinci5, Ilyas Kaya6, Ibrahim Adak5, Ibrahim Selcuk Esin7, Serkan Turan8, Mesut Sari9, Guler Gol Ozcan10, Cagatay Ermis4, Nazan Ekinci5, Ozge Ipek Dogan5, Ibrahim Tiryaki7, Süreyyanur Kitapciıoglu11, Ali Evren Tufan1, Neslihan Inal4, Aynur Pekcanlar Akay4
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkiye
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Medeniyet University, Istanbul, Turkiye
4Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkiye
5Department of Child and Adolescent Psychiatry, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Erenkoy Health Practice and Research Center, Istanbul, Turkiye
6Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
7Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ataturk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkiye
8Department of Child and Adolescent Psychiatry, Tekirdag State Hospital, Izmir, Turkiye
9Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkiye
10Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bilecik State Hospital, Bilecik, Turkiye
11Akademi Psychological Counseling and Training Center, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aimed to compare the attention levels, of Turkish children and adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in on-line education classes with healthy controls.
METHODS: This study is a cross-sectional, internet-based, case-control study that recruited 6–18 years old patients diagnosed with ADHD and receving treatment and healthy controls from eight centers. The measurements used in the study were prepared in the google survey and delivered to the participants via Whatsapp application.
RESULTS: Within the study period, 510 children with ADHD and 893 controls were enrolled. Parent- rated attention decreased significantly in both groups during on-line education classes due to COVID-19 outbreak (p<0.001; for each). Children and adolescents with ADHD had significantly elevated bedtime resistance, problems in family functioning difficulties than control children according to parental reports (p=0.003; p<0.001; p<0.001, respectively). Furthermore, bedtime resistance and comorbidity significantly predicted attention levels in on-line education.
CONCLUSION: Our findings may underline the need to augment student engagement in on-line education both for children without attention problems and those with ADHD. Interventions shown to be effective in the management of sleep difficulties in children as well as parent management interventions should continue during on-line education.

Keywords: ADHD, COVID-19 outbreak, on-line education.

Ebeveyn tarafından değerlendirilen yatma zaman direnci ve komorbidite, Covid-19 salgını sırasında online eğitim sınıflarında DEHB tanılı Türk çocuklarının dikkat düzeylerini yordayabilir

Yusuf Ozturk1, Gonca Ozyurt2, Vahdet Gormez3, Zeynep Dilara Aslankaya3, Burak Baykara4, Ozalp Ekinci5, Ilyas Kaya6, Ibrahim Adak5, Ibrahim Selcuk Esin7, Serkan Turan8, Mesut Sari9, Guler Gol Ozcan10, Cagatay Ermis4, Nazan Ekinci5, Ozge Ipek Dogan5, Ibrahim Tiryaki7, Süreyyanur Kitapciıoglu11, Ali Evren Tufan1, Neslihan Inal4, Aynur Pekcanlar Akay4
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir
3Medeniyet Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Erenköy Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul
7Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Erzurum
8Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İzmir
9İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İstanbul
10Bilecik Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Bilecik
11Akademi Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada, online eğitim sınıflarında Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan Türk çocuk ve ergenlerinin dikkat düzeylerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, sekiz merkezden DEHB tanısı alan ve tedavi ve sağlıklı kontrolleri alan 6-18 yaş arası hastaları içeren, kesitsel, internet tabanlı, vaka-kontrol çalışmasıdır. Çalışmada kullanılan ölçümler google anketinde hazırlanmış ve Whatsapp uygulaması üzerinden katılımcılara ulaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışma dönemi içerisinde 510 DEHB'li çocuk ve 893 kontrol alınmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle online eğitim dersleri sırasında her iki grupta ebeveynlerin değerlendirdiği dikkat düzeyleri önemli ölçüde azalmıştır (p <0.001; her biri için). Ebeveyn raporlarına göre DEHB olan çocuk ve ergenlerde kontrol çocuklarına göre uyku zamanı direnci anlamlı olarak artmış, aile işlevsellik güçlüğü sorunları vardı (sırasıyla p = 0,003; p <0,001). Ayrıca, yatma zamanı direnci ve komorbidite, online eğitimde dikkat düzeylerini anlamlı şekilde yordamıştır.
Sonuç: Bulgularımız, hem dikkat problemi olmayan hem de DEHB olan çocuklar için online eğitime öğrenci katılımını artırma ihtiyacının altını çizebilir. Çocuklarda uyku güçlüklerinin yönetiminde etkili olduğu gösterilen müdahaleler ile ebeveyn yönetimi müdahaleleri çevrimiçi eğitim süresince devam etmelidir. (NCI-2021-2-34/R2)

Anahtar Kelimeler: DEHB, COVID-19 salgını, online eğitim.

Yusuf Ozturk, Gonca Ozyurt, Vahdet Gormez, Zeynep Dilara Aslankaya, Burak Baykara, Ozalp Ekinci, Ilyas Kaya, Ibrahim Adak, Ibrahim Selcuk Esin, Serkan Turan, Mesut Sari, Guler Gol Ozcan, Cagatay Ermis, Nazan Ekinci, Ozge Ipek Dogan, Ibrahim Tiryaki, Süreyyanur Kitapciıoglu, Ali Evren Tufan, Neslihan Inal, Aynur Pekcanlar Akay. Parent rated bedtime resistance and comorbidity may predict levels of attention among Turkish children diagnosed with ADHD in on-line education classes during the COVID-19 outbreak. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 197-204

Corresponding Author: Yusuf Ozturk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale