ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
A case of a large Chiari network mimicking a right atrial thrombus [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 270-272 | DOI: 10.14744/nci.2017.76094

A case of a large Chiari network mimicking a right atrial thrombus

Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka
Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Hospital, Istanbul, Turkey

The Chiari network is described as a reticulated network of fibers connected to the Eustachian valve identified as the embryological remnant of the right valve of the sinus venosus. It is an incidental finding without any significant pathophysiological consequences. However, the presence of the Chiari network in the right atrium obliges the physician to differentiate from other right atrial pathologies. We present a case of a large Chiari network mimicking a right atrial thrombus with incidental finding in a 76-year-old man undergoing coronary artery bypass surgery.

Keywords: Atrial thrombus, Chiari network, eustachian valve, tumor.

Sağ atrial trombusü taklit eden büyük bir Chiari Network vakası

Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka
Siyami Ersek Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, İstanbul

Chiari network, sinus venosus’un sağ kapağının embriyolojik kalıntısı olarak nitelenen Eustachian valfe bağlı fibröz ağ olarak tanımlanır. Patofizyolojik olarak önemli bir sonucu olmayan, rastlantısal olarak saptanan bir yapıdır. Bununla birlikte, sağ atriumda Chiari Network bulunması, klinisyeni diğer sağ atriyal patolojilerden ayırmaya zorlar. 76 yaşında, koroner arter bypass operasyonu olacak bir hastada, rastlantısal olarak saptanan, sağ atrial trombüse benzeyen geniş bir Chiari network vakası sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Chiari Network, atriyal trombus, eustachian valf, tümör

Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka. A case of a large Chiari network mimicking a right atrial thrombus. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 270-272

Corresponding Author: Serdar Akansel, Türkiye
LookUs & Online Makale