ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
What is hippotherapy? The endications and effectiveness of Hippotherapy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 247-252 | DOI: 10.14744/nci.2016.71601

What is hippotherapy? The endications and effectiveness of Hippotherapy

Tuba Tülay Koca1, Hilmi Ataseven2
1State Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation Clinic, Malatya
2Public Hospitals Union, Malatya

Hippotherapy is a form of physical, occupational and speech therapy in which a therapist uses the characteristic movements of a horse to provide carefully graded motor and sensory input. A foundation is established to improve neurological function and sensory processing, which can be generalizedto a widerange of dailyactivities. Unlike therapeutic horse backriding (where specific riding skills ar etaught), the movement of thehorse is a meansto a treatment goal when utilizing hippotherapy as a treatment strategy.
Hippotherapy has been used to treat patients with neurological or other disabilities, such as autism, cerebral palsy, arthritis, multiple sclerosis, head injury, stroke, spinalcord injury, behavioral disorders and psychiatric disorders. The effectiveness of hippotherapy for many of these indications is unclear, and more research has been recommended. Here, we purpose to give information about hippotherapy which is not enough known by many clinicians and health workers.

Keywords: Hippotherapy, therapeutic horse back riding, equine-assisted therapy

Hipoterapi nedir? Hipoterapi’nin endikasyonları ve etkinliği

Tuba Tülay Koca1, Hilmi Ataseven2
1Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Malatya
2Kamu Hastaneleri Birliği, Malatya

Hipoterapi terapistin bir atın karakteristik hareketlerini kademeli motor ve duysal uyarı sağlamak için kullandığı fiziksel, eğitici ve dil terapisi formudur. Günlük hayatımızda çeşitli aktivitelerde nörolojik fonksiyon ve duysal süreçleri iyileştirmek amacı esas alınmaktadır. Hipoterapide, terapötik at binmekden farklı olarak (burada spesifik at binme teknikleri öğretilmektedir), atın hareketi bir tedavi hedefi olmanın dışında bir tedavi strajedisi olarak fayda sağlamaktadır.

Hipoterapi otizm, serebral palsi, artrit, multipl skleroz, kafa travması, inme, spinal kord hasarı, davranış bozuklukları ve psikiyatrik bozukluklar gibi nörolojik veya diğer engellilikleri bulunan hastaların tedavisi için kullanılmaktadır. Hipoterapinin çok sayıdakİ endikasyonlarındaki etkinliği net değildir ve daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır. Burada pek çok hekim ve sağlık çalışanı tarafından yeterince bilinmeyen hipoterapi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Hipoterapi, terapötik at binme, hayvan-yardımlı tedavi

Tuba Tülay Koca, Hilmi Ataseven. What is hippotherapy? The endications and effectiveness of Hippotherapy. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 247-252

Corresponding Author: Tuba Tülay Koca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale