ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Hypertriglyceridemia and its impact on hematological indicators: A study based on Turkish national health database [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 626-630 | DOI: 10.14744/nci.2023.71235

Hypertriglyceridemia and its impact on hematological indicators: A study based on Turkish national health database

Suayip Birinci1, Mustafa Mahir Ulgu1, Murat Caglayan2, Naim Ata1
1Ministry of Health, Ankara, Turkiye
2Department of Medical Biochemistry, Ankara Etlik City Hospital, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: The hematocrit (Hct) to hemoglobin (Hb) ratio, generally at 3.0 in healthy individuals, can vary in certain disease states. An emerging area of interest is the potential influence of triglyceride concentrations on this ratio and hemoglobin A1C (HbA1c) levels. This study aimed to identify the changes in HbA1c and the Hct/Hb ratio as triglyceride concentration increases.
METHODS: This research involved an extensive analysis of 35,656,613 laboratory samples taken between January 2015 and December 2022 in Türkiye, including the respective triglyceride, Hb, Hct, and HbA1c results. The laboratory test results were obtained from the national health database of the Turkish Ministry of Health. The triglyceride levels were divided into 24 groups, each incremented by 100 mg/dL from a range of 0–3099 mg/dL. Mean and standard deviation values of Hb and Hct were calculated for each group, and the Hct/Hb ratio was graphically represented.
RESULTS: The average HbA1c values ranged between 4.37±0.85 and 7.76±3.19 across the groups, Hb averages ranged from 9.75±1.7 to 14.03±2.21, Hct averages from 27.35±4.97 to 38.86±5.66, and Hct/Hb ratios varied between 2.77 and 3.03. The overall average for all samples was identified as 5.15±0.13 for HbA1c, 38.48±5.13 for Hct, 12.73±1.65 for Hb, and 3.02 for the Hct/Hb ratio.
CONCLUSION: It was observed that the Hct/Hb ratio gradually decreased as triglyceride levels increased. Evaluating anemia based on Hb concentration in individuals with hypertriglyceridemia might be misleading. It is recommended to use a correction factor based on triglyceride level.

Keywords: Big data; health management; hematocrit; hemoglobin; hypertriglyceridemia.

Hipertrigliseridemi ve hematolojik göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye ulusal sağlık veri tabanına dayalı bir çalışma

Suayip Birinci1, Mustafa Mahir Ulgu1, Murat Caglayan2, Naim Ata1
1Sağlık Bakanlığı, Ankara
2Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara

AMAÇ: Hematokrit (Hct) / hemoglobin (Hb) oranı, sağlıklı bireylerde 3.0 iken bazı hastalıklarda değişkenlik gösterebilir. Gelişmekte olan bir ilgi alanı, trigliserit konsantrasyonlarının bu oran ve HbA1c seviyeleri üzerindeki potansiyel etkisidir. Bu çalışma, trigliserit konsantrasyonu arttıkça hemoglobin A1C (HbA1c) ve Hct/Hb oranındaki değişiklikleri belirlemeyi amaçlamıştır.
YÖNTEM: Bu araştırma, Türkiye'de Ocak 2015 ile Aralık 2022 arasında alınan 35.656.613 laboratuvar örneğinin ilgili trigliserit, Hb, hematokrit (Htc) ve HbA1c sonuçları dahil olmak üzere kapsamlı bir analizini içermektedir. Trigliserit seviyeleri, her biri 0-3099 mg/dL aralığından 100 mg/dL artırılan 24 gruba ayrıldı. Her grup için Hb ve Htc'nin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplandı ve Hct/Hb oranı grafiksel olarak gösterildi.
BULGULAR: Gruplar arasında ortalama HbA1c değerleri 4,37±0,85 ile 7,76±3,19, Hb ortalamaları 9,75±1,7 ile 14,03±2,21, Htc ortalamaları 27,35±4,97 ile 38,86±5,66 ve Hct/Hb oranları 2,77 ile 3,03 arasında değişiyordu. Tüm örnekler için genel ortalama HbA1c için 5,15±0,13, Htc için 38,48±5,13, Hb için 12,73±1,65 ve Hct/Hb oranı için 3,02 olarak belirlendi.
SONUÇ: Gruplar arasında ortalama HbA1c değerleri 4,37±0,85 ile 7,76±3,19, Hb ortalamaları 9,75±1,7 ile 14,03±2,21, Htc ortalamaları 27,35±4,97 ile 38,86±5,66 ve Hct/Hb oranları 2,77 ile 3,03 arasında değişiyordu. Tüm örnekler için genel ortalama HbA1c için 5,15±0,13, Htc için 38,48±5,13, Hb için 12,73±1,65 ve Hct/Hb oranı için 3,02 olarak belirlendi. (NCI-2023-6-20)

Anahtar Kelimeler: Büyük veri; sağlık yönetimi; hematokrit; hemoglobin; hipertrigliseridemi.

Suayip Birinci, Mustafa Mahir Ulgu, Murat Caglayan, Naim Ata. Hypertriglyceridemia and its impact on hematological indicators: A study based on Turkish national health database. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 626-630

Corresponding Author: Murat Caglayan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale