ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
How to get ethics committee approval for clinical trials in Turkey? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 379-386 | DOI: 10.14744/nci.2018.68815

How to get ethics committee approval for clinical trials in Turkey?

Hilal Ilbars1, Berna Terzioglu Bebitoglu2
1Turkish Medicines and Medical Devices Agency, Ankara, Turkey
2Department of Medical Pharmacology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

The “ethics committee approval” required to conduct clinical trials can be difficult to obtain for researchers due to problems with their time management, evaluating clinical investigations as a routine process as a part of their work; confusions regarding the concepts of treatment, interference, research and intervention, and sometimes due to lack of knowledge. Ethics committee approval process in our country is discussed by informing the investigators who want to conduct clinical research, about the issues that should be considered in accordance with the current legal regulations related to the clinical trials involving human volunteers.

Keywords: Ethics committee, clinical trial; Turkey.

Türkiye'de Klinik Araştırmalarda Etik Kurul Onayı Nasıl Alınır?

Hilal Ilbars1, Berna Terzioglu Bebitoglu2
1Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Klinik araştırmaları yapabilmek için gerekli olan “etik kurul onayı” nı almak araştırmacılara, zaman yönetiminde yaşadıkları bazı sorunlar; klinik araştırmaları yapmakta oldukları işin bir parçası olarak rutin bir işlem olarak değerlendirmeleri; tedavi, girişim, araştırma ve müdahale kavramlarını karıştırmak ve bazen de bilgi eksikliğinden dolayı zor gelebilmektedir. Ülkemizde insan gönüllülerin dahil edildiği klinik araştırmalarla ilgili mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde klinik araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verilerek etik kurul onay süreci tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etik Kurul, Klinik Araştırma, Türkiye

Hilal Ilbars, Berna Terzioglu Bebitoglu. How to get ethics committee approval for clinical trials in Turkey?. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 379-386

Corresponding Author: Hilal Ilbars, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale