ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effect of thromboembolic prophylaxis after cesarean section in patients with hypertensive disorders [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 222-227 | DOI: 10.14744/nci.2021.68726

The effect of thromboembolic prophylaxis after cesarean section in patients with hypertensive disorders

Kubra Cakar Yilmaz1, Gul Cakmak2, Sunullah Soysal1, Ayten Saracoglu2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aims to compare the effect of thromboembolic prophylaxis in patients diagnosed with hypertensive disorders of pregnancy undergoing cesarean section.
METHODS: Three hundred and eighty-six patients were included in the study. The patients were divided into groups according to the type of hypertensive disorders of pregnancy and whether thromboembolism prophylaxis was applied or not. The thromboembolic event incidence and other pregnancy outcomes were compared.
RESULTS: Nonadministration of thromboprophylaxis was recorded in 210 patients. Eleven patients had thromboembolic events (5%). Among 176 patients who received thromboprophylaxis, only two patients (1%) had a thromboembolic event (p<0.05).
CONCLUSION: There is an increased tendency to thromboembolism in pregnancy. The incidence increases in the presence of hypertension accompanying pregnancy. In our study, the importance of thromboembolism prophylaxis on peri-postnatal complications in patients with hypertensive disorders of pregnancy was emphasized.

Keywords: Anticoagulants, hypertensive disorders of pregnancy, prophylaxis, thromboembolism.

Gebelikte hipertansif bozukluğu olan hastalarda sezaryen sonrası tromboemboli proflaksisi yapılması ile yapılmamasının tromboembolik olay oluşması üzerine etkisi

Kubra Cakar Yilmaz1, Gul Cakmak2, Sunullah Soysal1, Ayten Saracoglu2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, gebelikte hipertansif bozukluğu olan, ve sezaryen sonrası tromboemboli profilaksisi yapılan yadsa yapılmayan hastalarda tromboembolik olay oluşma insidansının karşılaştırılmasıdır.
METOD: Gebelikte hipertansiyon tanısı olan ve 2012-2018 yılları arasında sezaryene alınmış 386 hasta dahil edilmiştir. Hastalar gebeliğin hipertansif bozukluğu çeşidine göre ve tromboemboli profilaksisi yapılıp yapılmamasına göre gruplara ayrılıp, tromboembolik olay ve diğer gebelik sonuçları açısından karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Gruplar arası sonuçlar karşılaştırıldığında 210 tromboprofilaksi yapılmamış hastada 11 tromboembolik olay (%5) izlenirken, tromboprofilaksi yapılmış 176 hastada sadece 2 hastada (%1) tromboembolik olay saptanmıştır (p<0.05).
SONUÇ: Gebelikte tromboemboliye yatkınlık artmıştır. Gebeliğe eşlik eden hipertansiyon varlığında insidans artmaktadır. Çalışmamızda gebeliğe eşlik eden hipertansif bozukluklarda tromboemboli için yapılan profilaksinin önemi vurgulanmıştır. (NCI-2021-4-30/R1)

Anahtar Kelimeler: Antikoagülanlar, gebeliğin hipertansif bozuklukları, profilaksi, tromboemboli.

Kubra Cakar Yilmaz, Gul Cakmak, Sunullah Soysal, Ayten Saracoglu. The effect of thromboembolic prophylaxis after cesarean section in patients with hypertensive disorders. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 222-227

Corresponding Author: Gul Cakmak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale