ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Parkinsonism by using duloxetine: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(3): 243-246 | DOI: 10.14744/nci.2015.63634

Parkinsonism by using duloxetine: A case report

Arzu Bayrak, Buğra Çetin, Handan Meteris, Sermin Kesebir
Erenkoy Research And Training Hospital For Psychiatric And Neurological Diseases

İn the literature there are more than one hundred cases of extrapyramidal symptoms (EPS) associated with selective serotonin reuptake intibitors (SSRI) whereas serotonin noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) induced EPS case reports are in a relatively small number (3). An SNRI group drug duloxetine that is used for indication of major depression since 2004 is a double acting antidepressant that acts as serotonin and noradrenaline inhibitor (1,6). Side effects of duloxetine on extrapyramidal system are not expected due to low affinity on D2 receptors. İn this case a patient developing parkinsonism by using duloxetine for major depression is presented. Since any duloxetine induced EPS case has not reported before, this case can contribute to the literature.

Keywords: Duloxetine, parkinsonism, extrapyramidal symptoms

Duloksetin kullanımına bağlı parkinsonizm: Bir olgu sunumu

Arzu Bayrak, Buğra Çetin, Handan Meteris, Sermin Kesebir
Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Literatüre bakıldığında SSRI kullanımı ile gelişen yüzden fazla EPS olgusu varken SNRI lar ile EPS gelişen olgu bildirimi oldukça az sayıdadır (3). Duloksetin SNRI grubundan, 2004 yılından beri major depresyon endikasyonu ile kullanılan seratonin ve noradrenalin gerialımını bloke ederek etkinlik gösterdiği bilinen çift etkili bir antidepresandır (1, 6). Duloksetin D2 reseptörüne afinitesi düşük olması nedeniyle ekstrapramidal sisem üzerinden yan etki beklenmemektedir. Bu olguda major depresyon nedeni ile duloksetin kullanımı olan hastada gelişen parkinsonizm tablosu sunulmaktadır. Duloksetin ile ilgili böyle bir tablonun bildirilmemesi nedeniyle literatüre katkıda bulunacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Duloksetin, parkinsonizm, ekstrapiramidal belirtiler

Arzu Bayrak, Buğra Çetin, Handan Meteris, Sermin Kesebir. Parkinsonism by using duloxetine: A case report. North Clin Istanb. 2015; 2(3): 243-246

Corresponding Author: Buğra Çetin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale