ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
ICU admission rates in Istanbul following the addition of favipiravir to the national COVID-19 treatment protocol [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 119-123 | DOI: 10.14744/nci.2021.60420

ICU admission rates in Istanbul following the addition of favipiravir to the national COVID-19 treatment protocol

Abdullah Emre Guner1, Aral Surmeli2, Kemal Kural3, Habip Yilmaz4, Erdogan Kocayigit1, Esra Sahin1, Perihan Alkan5, Cemal Kazezoglu6, Serdal Zelyurt7, Kemal Memisoglu8, Isil Maral9
1Istanbul Health Directorate, Public Health Services, Istanbul, Turkey
2Medical Rescue Association of Turkey, Istanbul, Turkey
3Istanbul Health Directorate, Monitoring, Evaluation and Statistics, Istanbul, Turkey
4Istanbul Health Directorate, Department of Public Hospital Services, Istanbul, Turkey
5Istanbul Health Directorate, Infectious Diseases, Istanbul, Turkey
6Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
7Istanbul Health Directorate, Support Services, Istanbul, Turkey
8Istanbul Health Directorate, Director of Health, Istanbul, Turkey
9Department of Public Health, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The objective of this study was to understand the observational relationship between adoption of favipiravir into the national COVID-19 treatment protocol and intensive care unit (ICU) admission rates in Istanbul due to COVID-19.
METHODS: Data were harvested from the “Public Health Management System-HSYS,” which collate centrally the records of all known cases of COVID-19. The total number of cases, numbers admitted to ICU, and number undergoing intubation were compared between 2 time periods: 11th of March, the date on which the first case in Turkey was confirmed, to 30th of March; and March 30, to 10th of April, 5 days after Favipiravir was introduced into the treatment algorithm when, the records were examined.
RESULTS: The percentage of patients requiring ICU admission diminished from 24% to 12%, whilst the percentage intubated fell from 77% to 66%. These differences were both statistically significant.
CONCLUSION: The addition of favipiravir to the national COVID-19 treatment protocol may explain this rapid decrease in the rate of ICU admissions and intubation.

Keywords: COVID-19, favipiravir; intensive care unit.

İstanbul’da COVID-19 tedavi protokolüne Favipiravir eklenmesi sonrası hastalığa yoğun bakım yatış oranlarındaki değişim

Abdullah Emre Guner1, Aral Surmeli2, Kemal Kural3, Habip Yilmaz4, Erdogan Kocayigit1, Esra Sahin1, Perihan Alkan5, Cemal Kazezoglu6, Serdal Zelyurt7, Kemal Memisoglu8, Isil Maral9
1İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri, İstanbul
2Türkiye Tıbbi Kurtarma Derneği, İstanbul
3İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İzleme, Değerlendirme ve İstatistik, İstanbul
4İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Daire Başkanlığı, İstanbul
5İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
7İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, İstanbul
8İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, İstanbul
9İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: COVID-19 tedavisi için kullanılan Favipiravir ilacının ulusal tedavi protokolüne eklenmesi ve İstanbul’da COVID-19’a bağlı yoğun bakım yatış oranları arasındaki gözlemsel ilişkiyi araştırmak.
Metodoloji: Araştırma verileri, Türkiye’deki bütün COVID-19 vakalarının toplandığı ‘Halk Sağlığı Yönetim Sistemi -HSYS’den alınmıştır. İstanbul’daki toplam COVID-19 vaka sayısı, yoğun bakım yatışları ve entübe edilen hasta sayıları iki zaman periyodunda karşılaştırılmıştır. İlk period 11 Mart 2020, Türkiye’de açıklanan ilk COVID-19 vakası, ile 30 Mart, Favipiravir’in tedavi protokolüne eklenmesinden beş gün sonradır. İkinci period ise bu tarihten 10 Nisan’a kadar olan süredir.
Bulgular: COVID-19’a bağlı yarış oranları iki dönem arasında %24’ten %12’ye düşmüştür. Entübe edilen hasta oranı ise %77’den %66’ya düşmüştür. İki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Sonuç: Favipiravir ilacının COVID-19 tedavi protokolüne eklenmesi yoğun bakım yatış oranlarındaki düşüşe sebep olan nedenlerden biri olabilir. (NCI-2020-0344.R1)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yoğun bakım ünitesi, Favipiravir

Abdullah Emre Guner, Aral Surmeli, Kemal Kural, Habip Yilmaz, Erdogan Kocayigit, Esra Sahin, Perihan Alkan, Cemal Kazezoglu, Serdal Zelyurt, Kemal Memisoglu, Isil Maral. ICU admission rates in Istanbul following the addition of favipiravir to the national COVID-19 treatment protocol. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 119-123

Corresponding Author: Aral Surmeli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale