ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Bayés’ syndrome: Time to consider early anticoagulation? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 370-378 | DOI: 10.14744/nci.2017.60251

Bayés’ syndrome: Time to consider early anticoagulation?

Adrian Baranchuk1, Bryce Alexander1, Goksel Cinier2, Manuel Martinez-selles3, Ahmet Ilker Tekkesin2, Roberto Elousa4, Antoni Bayes De Luna5
1Department of Cardiology, Kingston General Hospital, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada
2Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Hospital Universitario Gregorio Marañón, CIBERCV, Universidad Complutense, Universidad Europea, Madrid, Spain
4Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Cardiovascular Research Center, CSIC-ICCC, Barcelona, Spain
5Department of Cardiology, Hospital del Mar Medical Research Institute, Barcelona, Spain

In the past few decades, extensive research has been conducted on atrial conduction disorders and their clinical relevance. An association between interatrial block (IAB) and supraventricular arrhythmias [most commonly atrial fibrillation (AF)] has been discovered and extensively investigated. We coined the term “Bayés Syndrome” to describe this association, and the medical community has accepted the eponym in recognition to the scientist who discovered most of the aspects associated with it. In this non-systematic review, we will focus on the association between IAB and AF, with special emphasis on the value of the surface 12-lead ECG as a valid tool to predict AF.

Keywords: Atrial fibrillation, bayes syndrome; interatrial block.

Bayes Sendromu ve Erken Dönem Antikoagülasyon

Adrian Baranchuk1, Bryce Alexander1, Goksel Cinier2, Manuel Martinez-selles3, Ahmet Ilker Tekkesin2, Roberto Elousa4, Antoni Bayes De Luna5
1Kardiyoloji Bölümü, Kingston General Hospital, Queen’s Üniversitesi, Kingston, Ontario, Kanada
2Kardiyoloji Bölümü, Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Kardiyoloji Bölümü,Hospital Universitario Gregorio Marañón, CIBERCV, Universidad Complutense, Universidad Europea, Madrid, İspanya
4Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Cardiovascular Research Center, CSIC-ICCC, Barselona, İspanya
5Kardiyoloji Bölümü, Hospital del Mar Medical Research Institute, Barselona, İspanya

Geçtiğimiz yıllarda atriyal ileti yollarındaki anormallikler ve bunların klinik önemi bir çok çalışmaya konu olmuştur. Interatriyal blok (IAB) ve supraventriküler aritmiler (sıklıkla atriyal fibrillasyon) arasındaki ilişki ortaya çıkarılmış ve üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Tıp dünyası bu ilişkinin birçok yönünü ortaya çıkaran bilim adamına ithafen bu birlikteliği ‘Bayés’ Sendromu’ olarak tanımıştır. Bu derlemede IAB ile atriyal fibrillasyon (AF) ilişkisi üzerinde durulacak ve standart 12-lead yüzey elektrokardiyografik (EKG) incelemenin AF öngördürmedeki değeri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnteratriyal blok, Bayes sendromu, Atriyal Fibrillasyon

Adrian Baranchuk, Bryce Alexander, Goksel Cinier, Manuel Martinez-selles, Ahmet Ilker Tekkesin, Roberto Elousa, Antoni Bayes De Luna. Bayés’ syndrome: Time to consider early anticoagulation?. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 370-378

Corresponding Author: Goksel Cinier, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale