ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Solitary facial lesion of orf: An unusual presentation [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 626-628 | DOI: 10.14744/nci.2020.59254

Solitary facial lesion of orf: An unusual presentation

Muge Gore Karaali1, Ayse Esra Koku Aksu2, Asude Kara Polat2, Mehmet Salih Gurel3
1Department of Dermatology, Erzincan Binali Yildirim University, Mengucek Gazi Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Dermatology, University of Health Science, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Dermatology, Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Orf, ecthyma contagiosum, is a zoonotic viral infectious disease caused by parapoxvirus that affects particularly sheep and goats. Human may be infected with direct contact with contagious animals or by handling contaminated animal products. Lesions are localized mostly on the hands and fingers, but atypical localizations such as head or face have been rarely reported. Herein, we report a case of orf disease on the eyebrow with clinical follow-up images. Physicians should be aware of the possibility of this entity based on contact anamnesis with infected animals and clinical appearance.

Keywords: Face, orf; parapoxvirus.

Soliter fasiyal Orf- sıra dışı bir sunum

Muge Gore Karaali1, Ayse Esra Koku Aksu2, Asude Kara Polat2, Mehmet Salih Gurel3
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul

Orf – ektima kontagiozum - özellikle koyun ve keçileri etkileyen parapoxvirüsün neden olduğu zoonotik bir viral enfeksiyon hastalığıdır. İnsanlara hasta hayvanlarla ya da kontamine hayvan ürünlerinin doğrudanı ile bulaşabilir. Lezyonlar çoğunlukla ellerde ve parmaklarda lokalizedir, ancak baş veya yüz gibi atipik lokalizasyonlar nadiren bildirilmiştir. Burada, klinik takibi ile beraber kaş yerleşimli bir orf olgusunu sunuyoruz. Özellikle enfekte hayvanlarla temas anamnezi varlığında ve klinik görünüme de uygun olarak atipik lokalizasyonlarda da olsa bu hastalığın farkında olunmalıdır. (NCI-2020-0188.R1)

Anahtar Kelimeler: Orf, parapoxvirus; yüz

Muge Gore Karaali, Ayse Esra Koku Aksu, Asude Kara Polat, Mehmet Salih Gurel. Solitary facial lesion of orf: An unusual presentation. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 626-628

Corresponding Author: Muge Gore Karaali
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale