ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Are Follistatin-Like Protein 1 and Follistatin-Like Protein 3 Associated with Inflammatory Processes in Patients with Familial Mediterranean Fever? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-54189 | DOI: 10.14744/nci.2022.54189

Are Follistatin-Like Protein 1 and Follistatin-Like Protein 3 Associated with Inflammatory Processes in Patients with Familial Mediterranean Fever?

Huseyin Kaplan1, Mustafa Calis2, Cevat Yazici3, Inayet Gunturk4, Isa Cuce2, Abdurrahman Soner Senel5
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey
5Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey

Objective. Follistatin-like protein 1 (FSTL-1) and follistatin-like protein 3 (FSTL-3) are glycoproteins whose associations with inflammatory cytokines were reported in previous studies. However, it is not yet known whether they have an effect on the pathogenesis of familial Mediterranean fever (FMF). We aimed to detect the FSTL-1 and FSTL-3 levels and to determine their relationship to the attack status and mutation-types in patients with FMF.
Methods. Fifty-six FMF patients and 22 healthy controls were included in the study. Serum FSTL-1 and FSTL-3 levels were measured with the enzyme-linked immunosorbent assay method from collected serum samples. In addition, the MEditerranean FeVer (MEFV) gene mutation types of the patients were noted.
Results. Serum FSTL-1 levels were significantly higher in FMF patients than in healthy controls (p = 0.005). However, there was no significant difference in FSTL-1 levels between patients in the attack period (n = 26) and in the attack-free period (n = 30). FSTL-3 levels were similar between FMF patients and healthy controls, or patients in the attack period and in the attack-free period. Furthermore, the MEFV mutation type and attack status had no significant effect on FSTL-1 and FSTL-3 levels (p > 0.05).
Conclusion. Our results suggest that FSTL-1 may be associated with the pathogenesis of FMF, rather than FSTL-3. However, neither serum FSTL-1 nor FSTL-3 seem to be good markers to reflect inflammatory activity.

Keywords: familial Mediterranean fever, follistatin like protein 1, follistatin like protein 3, inflammation, interleukin-1 beta.

Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Follistatin-Like Protein 1 ve Follistatin-Like Protein 3 İnflamatuar Süreçlerle İlişkili midir?

Huseyin Kaplan1, Mustafa Calis2, Cevat Yazici3, Inayet Gunturk4, Isa Cuce2, Abdurrahman Soner Senel5
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
4Sağlık Bilimleri Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ebelik Bölümü, Niğde
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Dahiliye Bilim Dalı, Kayseri

Amaç: Follistatin-like protein 1 (FSTL-1) ve follistatin-like protein 3 (FSTL-3), daha önceki çalışmalarda inflamatuar sitokinlerle ilişkilendirilen glikoproteinlerdir. Ancak Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) patogenezinde bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. AAA hastalarında FSTL-1 ve FSTL-3 düzeylerini tespit etmeyi ve bunun atak durumu ve mutasyon tipleri ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya 56 AAA hastası ve 22 sağlıklı kontrol dahil edildi. Serum FSTL-1 ve FSTL-3 seviyeleri, toplanan serum örneklerinden ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi ile ölçüldü. Ayrıca hastaların MEFV (MEditerranean FeVer) gen mutasyon tipleri not edildi.
Bulgular: AAA hastalarında serum FSTL-1 seviyeleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.005). Ancak atak dönemindeki (n=26) ve ataksız dönemdeki (n=30) hastalar arasında FSTL-1 düzeylerinde anlamlı fark yoktu. FSTL-3 seviyeleri, hem AAA hastaları ile sağlıklı kontroller hem de atak dönemindeki ve ataksız dönemdeki hastalar arasında benzerdi. Ayrıca, MEFV mutasyon tipi ve atak durumu FSTL-1 ve FSTL-3 seviyeleri üzerinde anlamlı bir etki göstermedi (p > 0.05).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, FSTL-3'ten daha çok FSTL-1'in AAA patogenezi ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, ne serum FSTL-1 ne de serum FSTL-3 inflamatuar aktiviteyi yansıtmak için iyi belirteç gibi görünmektedir. (NCI-2021-10-22/R1)

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, follistatin like protein 1, follistatin like protein 3, inflamasyon, interlökin-1 beta.Corresponding Author: Huseyin Kaplan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale