ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
An infrequent case of intussusception caused by gastrointestinal stromal tumor in an adult patient [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 192-194 | DOI: 10.14744/nci.2015.53825

An infrequent case of intussusception caused by gastrointestinal stromal tumor in an adult patient

Mehmet Mahir Fersahoğlu1, Ayşe Tuba Fersahoğlu1, Nuriye Esen Bulut1, Burcu Seher Anıl Narin2, Sinan Tezer1
11 Department Of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
22 Department Of Radiology, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Intussusceptions may occur at any point along gastrointestinal tract (GIT). Unlike its idiopathic childhood counterpart it is infrequent during adult life and a definitive cause is usual, almost half of the cases develop with malignancy. Gastrointestinal stromal tumors derive from interstitial Cajal cells of the GIT. They are more frequent in the stomach and small intestines and frequently grow extraluminally, making it nadir to cause an obstruction or bleeding. We present an infrequent ileo-ileal intussusception due to GIT stromal tumor.

Keywords: Intussuception, Stromal Tumour

Erişkin Hastada Nadir Görülen Gastrointestinal Stromal Tümör Kaynaklı İleoileal İntususepsiyon Vakası

Mehmet Mahir Fersahoğlu1, Ayşe Tuba Fersahoğlu1, Nuriye Esen Bulut1, Burcu Seher Anıl Narin2, Sinan Tezer1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

İntususepsiyon, gastrointestinal sistemin herhangi bir noktasında görülebilir. Erişkinde oldukça nadir rastlanan bu durumun çocukluk çağının aksine etiyolojisinde genellikle bir sebep bulunmuştur ve yarıdan fazla vakada sebep malignite kaynaklıdır. İnterstisyel Cajal hücrelerinden köken alan gastrointestinal stromal tümörler mezenkim kaynaklı olup, en sık mide ve ince bağırsak lokalizasyonludurlar. Bu tümörlerin, bağırsak lümeni dışına büyüme eğilimleri daha fazla olduğundan kanama ya da tıkayıcı semptomlar oluşturmalarına çok ender rastlanır. Biz bu nadir görülen vakada 64 yaşında kronik ince bağırsak obstrüksiyonu olup, yapılan eksplorasyonda ileo-ileal intususepsiyonun görüldüğü ve histolojik olarak da GIST tanısı almış bir hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: İntussusepsiyon, Stromal Tümör

Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Burcu Seher Anıl Narin, Sinan Tezer. An infrequent case of intussusception caused by gastrointestinal stromal tumor in an adult patient. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 192-194

Corresponding Author: Mehmet Mahir Fersahoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale