ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Perforated duodenal diverticulum: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 143-145 | DOI: 10.14744/nci.2016.50469

Perforated duodenal diverticulum: A case report

Mehmet Gülmez, Mehmet Kamil Yıldız, Hacı Mehmet Odabaşı, Hacı Hasan Abuoğlu, Onur İlhan, Kübra Kaytaz
Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey

Duodenum is the second most frequent location for diverticulum in the digestive tract, surpassed only by the colon. Perforation is rare, but it is the most serious complication of duodenum diverticula. Presently described is case of 22-year-old male patient who presented at emergency department with abdominal pain and vomiting. Surgery was performed with prediagnosis of perforated duodenum diverticula based on results of computed tomography.

Keywords: Duodenal diverticulum, duodenum, perforation.

Duodenum divertikülü perforasyonu: Olgu Sunumu

Mehmet Gülmez, Mehmet Kamil Yıldız, Hacı Mehmet Odabaşı, Hacı Hasan Abuoğlu, Onur İlhan, Kübra Kaytaz
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Duodenum sindirim sisteminde divertikülün kolondan sonra ikinci en sık yerleştiği lokalizasyondur. Perforasyon duodenum divertikülünün en nadir görülen fakat en ciddi komplikasyonudur. Biz olgumuzda acil servise karın ağrısı ve kusma şikayeti ile başvuran, operasyon öncesinde çekilen bilgisayarlı tomografi ile “duodenum divertikülü perforasyonu” ön tanısı konularak opere edilen 22 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Perforasyon, Duodenum divertikülü, Duodenum

Mehmet Gülmez, Mehmet Kamil Yıldız, Hacı Mehmet Odabaşı, Hacı Hasan Abuoğlu, Onur İlhan, Kübra Kaytaz. Perforated duodenal diverticulum: A case report. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 143-145

Corresponding Author: Mehmet Gülmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale