ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Pseudomyxoma peritonei: The struggle of a lifetime and the hope of a cure - a rare diagnosis with review of the literature [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 261-268 | DOI: 10.14744/nci.2023.50374

Pseudomyxoma peritonei: The struggle of a lifetime and the hope of a cure - a rare diagnosis with review of the literature

Ahmet Askar, Asli Arpat, Vedat Durgun
Department of General Surgery, Istanbul University Cerrahpasa-Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

Pseudomyxoma peritonei is a rare pathological condition characterized by mucinous tumor tissue implants on the peritoneal surface. Although the cause of Pseudomyxoma peritonei has been extensively studied, the prevailing agreement is that it stems from mucinous tumors that occur in the ovaries or appendix. The tumor tissue typically remains localized to the peritoneum and does not exhibit extraperitoneal spread. Patients with Pseudomyxoma peritonei may present with symptoms such as abdominal pain, bloating, loss of appetite, and shortness of breath. Computerized Tomography is commonly used for diagnostic purposes. The treatment of Pseudomyxoma peritonei typically involves surgical evacuation of the tumoral tissue, followed by cytoreduction and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy. While effective treatment options are available, some patients may require repeated surgeries over an extended period. This paper reports on a case study of a patient with a history of recurrent Pseudomyxoma peritonei, necessitating multiple surgical interventions over a decade. The paper concludes with a review of the relevant literature.

Keywords: HIPEC; peritoneum; PMP; pseudomyxoma peritonei.

Psödomiksoma peritonei: Yaşam boyu süren bir mücadele ve tedavi umudu – nadir bir tanı ve literatür incelemesi

Ahmet Askar, Asli Arpat, Vedat Durgun
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Psödomiksoma peritonei, peritoneal yüzeyde müsinöz tümör doku implantları ile karakterize nadir bir patolojik durumdur. Hastalığın etiyolojisi üzerine yapılan kapsamlı araştırmalara rağmen, Psödomiksoma peritonei'nin genellikle primer over veya apendiks müsinöz tümörlerinden kaynaklandığı konusunda bir fikir birliği vardır. Tümör dokusu genellikle peritoneumda lokalize kalır ve ekstraperitoneal yayılım göstermez. Psödomiksoma peritonei'li hastalar karın ağrısı, şişkinlik, iştah kaybı ve nefes darlığı gibi belirtilerle karşılaşabilirler. Bilgisayarlı Tomografi genellikle tanı amaçlı kullanılır. Psödomiksoma peritonei'nin tedavisi genellikle tümör dokusunun cerrahi olarak boşaltılmasını, sitoredüksiyonu ve Hipertemik İntraperitoneal Kemoterapiyi içerir. Etkili tedavi seçenekleri mevcut olmasına rağmen, bazı hastalar uzun bir süre boyunca tekrarlayan ameliyatlar gerektirebilir. Bu makale, on yıllık bir süre içinde tekrarlayan Psödomiksoma peritonei tanısı nedeniyle birden fazla cerrahi müdahale gerektiren bir hastanın öyküsünü ele almaktadır. Ayrıca, bu makale Psödomiksoma peritonei hakkında literatür taraması içermektedir. (NCI-2023-4-6)

Anahtar Kelimeler: HİPEK; periton; PMP; psödomiksoma peritonei.

Ahmet Askar, Asli Arpat, Vedat Durgun. Pseudomyxoma peritonei: The struggle of a lifetime and the hope of a cure - a rare diagnosis with review of the literature. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 261-268

Corresponding Author: Ahmet Askar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale