ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Children’s only profession: Playing with toys [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 414-420 | DOI: 10.14744/nci.2020.48243

Children’s only profession: Playing with toys

Nevin Cetin Dag1, Emine Turkkan1, Alper Kacar1, Huseyin Dag2
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Istanbul Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Basic Sciences, Istanbul University, Institute of Child Health, Adolesance Health, Istanbul, Turkey

The concepts of games and toys have a very important role in children’s lives. It contributes to the development of cognitive, motor, psychosocial, emotional, and linguistic skills. It also plays a key role in raising self-confident, creative, and happy children. Therefore, attention should be paid to the concepts of games and toys, which are so important for the child to be a part of society as a healthy individual at every stage of his development. On the other hand, providing playgrounds where children can play comfortably and safely are essential in reducing the risk of accidents related to toys. All health-care components, especially pediatricians and family physicians, should take an active role in ensuring that these play processes, which are the most beautiful parts of childhood, are healthy and safe.

Keywords: Accident risk, child; game; toy.

Çocukların Tek Mesleği: Oyuncaklarla Oyun Oynama

Nevin Cetin Dag1, Emine Turkkan1, Alper Kacar1, Huseyin Dag2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Ergen Sağlığı, Çocuk Temel Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul

Oyun ve oyuncak kavramları çocukların hayatında çok önemli bir role sahiptir. Bilişsel, motor, psikososyal, duygusal ve dilsel becerilerin gelişmesine katkı sunar. Aynı zamanda özgüvenli, yaratıcı ve mutlu çocukların yetiştirilmesinde hayati rol oynar. Dolayısıyla çocuğun gelişiminin her aşamasında ve sağlıklı bir birey olarak toplumun bir parçası olmasında bu denli önemli olan oyun ve oyuncak kavramlarına gereken özen gösterilmelidir. Diğer yandan oyun sırasında Çocukların rahatça ve güvenli bir şekilde oynayabilecekleri oyun alanlarının sağlanması, oyuncaklar ile ilgili kaza risklerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir. Çocukluğun en güzel parçası olan bu oyun süreçlerinin sağlıklı ve güvenli olması açısından başta çocuk ve aile hekimleri olmak üzere tüm sağlık bileşenleri aktif rol almalıdır. (NCI-2020-0357)

Anahtar Kelimeler: Oyun, oyuncak, çocuk, kaza riski

Nevin Cetin Dag, Emine Turkkan, Alper Kacar, Huseyin Dag. Children’s only profession: Playing with toys. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 414-420

Corresponding Author: Nevin Cetin Dag
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale