ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Fahr’s syndrome presenting with epileptic seizure: Two case reports [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 71-74 | DOI: 10.14744/nci.2015.47966

Fahr’s syndrome presenting with epileptic seizure: Two case reports

Nedim Ongun1, Eylem Değirmenci2, Çağdaş Erdoğan2
1Department Of Neurology, State Hospital, Denizli, Turkey
2Department Of Neurology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Fahr’s syndrome is a neuropsychiatric syndrome characterized by symmetrical and bilateral intracerebral calcifications located in the basal ganglia and usually associated with a phosphorus and calcium metabolism disorder. Clinical manifestations of Fahr’s syndrome vary; it may start at different ages and have a variety of presentations. This article discusses rare presentation of Fahr’s syndrome with epileptic seizure. These cases are important because they appear to be the first cases in the literature of Fahr’s syndrome presenting with generalized tonic clonic seizure.

Keywords: Epilepsy, Fahr’s syndrome, intracerebral calcification.

Epileptik nöbet ile başvuran Fahr Sendromu olan iki olgu sunumu

Nedim Ongun1, Eylem Değirmenci2, Çağdaş Erdoğan2
1Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli

Fahr Sendromu, kalsiyum ve fosfor metabolizması bozukluğu ile ilişkili olarak bazal ganglialarda simetrik ve iki yanlı kalsifikasyonla karakterize nöropsikiyatrik bir sendromdur. Klinik bulgular, farklı yaşlarda başlayıp çok çeşitli olabilmektedir. Bu yazıda Fahr Sendromu' nda nadir bir durum olan, epileptik nöbet ile başvuran iki olgu tartışılmıştır. Bu olgular, bilgilerimize göre, jeneralize tonik klonik nöbetle başvuran literatürdeki ilk olgular olmaları açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İntraserebral kalsifikasyon, Fahr Sendromu, Epilepsi.

Nedim Ongun, Eylem Değirmenci, Çağdaş Erdoğan. Fahr’s syndrome presenting with epileptic seizure: Two case reports. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 71-74

Corresponding Author: Nedim Ongun, Türkiye
LookUs & Online Makale