ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Dural prostate metastasis presenting as a subdural hematoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 279-282 | DOI: 10.14744/nci.2017.47354

Dural prostate metastasis presenting as a subdural hematoma

Mehmet Resid Onen1, Ali Erhan Kayalar1, Ersin Haciyakupoğlu1, İlkay Tosun2, Gozde Kir2, Sait Naderi1
1Department of Neurosurgery, Health Sciences University Faculty of Medicine, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Departmant of Pathology, Health Sciences University Faculty of Medicine, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

The incidence of subdural hematoma is approximately 13.1/100.000 per year. Subdural hematoma due to skull and dura mater metastases is rare. In this study, a 71-year-old patient with prostate adenocarcinoma who presented with chronic subdural hematoma due to skull bone and dura mater metastasis is presented.

Keywords: Dural metastasis, prostate cancer, subdural hematoma.

Subdural hematomla birlikte dural prostat metastazı

Mehmet Resid Onen1, Ali Erhan Kayalar1, Ersin Haciyakupoğlu1, İlkay Tosun2, Gozde Kir2, Sait Naderi1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Umraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Umraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Subdural hematom insidansı yılda yaklaşık 100000'de 13,1'dir. Subdural hematom nadiren kafatası ve dura metastazına bağlı gelişebilir. Bu çalışmada, kafatası ve dura metastazına bağlı subdural hematom gelişen prostat adenokarsinomu olan 71 yaşında bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: dura metastazı, prostat karsinomu, subdural hematom

Mehmet Resid Onen, Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoğlu, İlkay Tosun, Gozde Kir, Sait Naderi. Dural prostate metastasis presenting as a subdural hematoma. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 279-282

Corresponding Author: Mehmet Resid Onen, Türkiye
LookUs & Online Makale