ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Prognostic factors of endometrial cancer in elderly patient group and their effects on survival [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(4): 345-353 | DOI: 10.14744/nci.2020.47154

Prognostic factors of endometrial cancer in elderly patient group and their effects on survival

Songul Alemdaroglu1, Gulsen Dogan Durdag1, Safak Yilmaz Baran1, Seda Yuksel Simsek1, Selcuk Yetkinel1, Didem Alkas Yaginc1, Ozan Cem Guler2, Husnu Celik1
1Department of Obstetrics and Gynecology, Baskent University Faculty of Medicine, Adana Dr. Tugut Noyan Training and Medical Research Center, Adana, Turkey
2Department of Radiation Oncology, Baskent University Faculty of Medicine, Adana Dr. Tugut Noyan Training and Medical Research Center, Adana, Turkey

OBJECTIVE: The objective of the study was to investigate the prognostic factors of the elderly group and their effects on survival by examining the histopathological features, surgical treatment protocols, and treatment modalities of patients diagnosed with endometrial cancer (EC).
METHODS: The records of 397 EC patients who completed their treatment and follow-up at a single center between 2012 and 2019 were evaluated retrospectively. The patients were evaluated in two groups as <70 years old (n: 301; 75.8%) and >70 years old (n: 96; 24.2%). Following the evaluation of histopathological features and treatment protocols, independent risk factors influencing survival were investigated with the Cox regression model.
RESULTS: The incidence of non-endometrioid histology (16.3% vs. 32.3%, p: 0.001), high-grade tumors (50.5% vs. 69.8%; p: 0.001), and >50 myometrial invasion (19.6% vs. 36.5%, p: 0.003) in the >70 age group was more frequent than that in the <70 age group. The independent risk factors on overall survival in the >70 age group were determined as non-endometrioid histology (HR: 5.9; 95% CI: 1.4– 24.7) and lymph node metastasis (HR: 6.4; 95% CI: 1.6–25.0). In the <70 age group, non-endometrioid histology (HR: 11.3; 95% CI: 4.0–32.0) was identified as the only independent risk factor affecting 5-year survival.
CONCLUSION: EC, with non-endometrioid histology, which is observed at a higher rate in elderly patients despite equal surgery and adjuvant therapy, is the primary factor that affects survival.

Keywords: Elderly, endometrial cancer; non-endometrioid; prognosis.

Yaşlı Hasta Grubunda Endometrium Kanseri Prognostik Faktörleri ve Sağkalıma Etkileri

Songul Alemdaroglu1, Gulsen Dogan Durdag1, Safak Yilmaz Baran1, Seda Yuksel Simsek1, Selcuk Yetkinel1, Didem Alkas Yaginc1, Ozan Cem Guler2, Husnu Celik1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Tuğut Noyan Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Tuğut Noyan Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Endometrium kanseri (EC) tanısı almış hastaların histopatolojik özelliklerini, cerrahi tedavi protokollerini ve tedavi modalitelerini inceleyerek yaşlı grubun prognostik faktörlerini ve sağkalıma etkilerini araştırılması planlanmıştır.
Method: 2012-2019 yılları arasında tek merkezde tedavi ve takibini tamamlayan 397 EC hastasının kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar <70 yaş (n: 301; % 75.8) ve > 70 yaş (n: 96; % 24.2) olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Histopatolojik özelliklerin ve tedavi protokollerinin değerlendirilmesinin ardından, sağkalımı etkileyen bağımsız risk faktörleri Cox regresyon modeli ile araştırıldı.
Sonuç: Non-endometroid histoloji insidansı (% 16.3 vs. % 32.3, p: 0.001), yüksek gradeli tümör (% 50.5 vs % 69.8; p: 0.001) ve > 50 myometriyal invazyon (% 19.6 vs % 36.5, p: 0.003) > 70 yaş grubunda, <70 yaş grubuna göre daha sıktı. > 70 yaş grubunda genel sağkalım üzerindeki bağımsız risk faktörleri non-endometrioid histoloji (HR: 5.9;% 95 CI: 1.4- 24.7) ve lenf nodu metastazı (HR: 6.4;% 95 CI: 1.6-25) olarak belirlendi. <70 yaş grubunda, non-endometrioid histoloji (HR: 11.3;% 95 CI: 4.0-32.0) 5 yıllık sağkalımı etkileyen tek bağımsız risk faktörü olarak tanımlandı.
Sonuç: Yaşlı hastalarda daha yüksek oranda görülen non-endometrioid histoloji, eşit cerrahi ve adjuvan tedaviye rağmen endometrium kanserinde sağkalımı etkileyen birincil faktördür. (NCI-2020-0329.R1)

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, yaşlı, prognoz, non-endometrioid.

Songul Alemdaroglu, Gulsen Dogan Durdag, Safak Yilmaz Baran, Seda Yuksel Simsek, Selcuk Yetkinel, Didem Alkas Yaginc, Ozan Cem Guler, Husnu Celik. Prognostic factors of endometrial cancer in elderly patient group and their effects on survival. North Clin Istanb. 2021; 8(4): 345-353

Corresponding Author: Songul Alemdaroglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale