ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Successful treatment using agalsidase alfa of a patient with Fabry disease who had anaphylaxis after agalsidase beta: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(1): 88-90 | DOI: 10.14744/nci.2022.45656

Successful treatment using agalsidase alfa of a patient with Fabry disease who had anaphylaxis after agalsidase beta: A case report

Mehmet Erdem Cakmak
Department of Allergy and Clinical Immunology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkiye

Fabry disease is a rare genetic disease caused by a deficiency of α-galactosidase A gene (α-Gal A). Two intravenous enzymes administered every two weeks, agalsidase alfa and beta can slow disease progression and increase survival if administered early, before organ damage occurs. In this case report, we present a patient with a history of anaphylaxis to agalsidase beta who was successfully treated with agalsidase alfa.

Keywords: Aagalsidase alfa, agalsidase beta, anaphylaxis, drug allergy; Fabry disease.

Agalsidaz beta sonrası anafilaksi gelişen Fabry hastalığı olan bir hastanın agalsidaz alfa ile başarılı tedavisi: Olgu sunumu

Mehmet Erdem Cakmak
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Alerji ve Klinik İmmünoloji Kliniği, İstanbul

Fabry hastalığı, α-galaktosidaz A genindeki (α-Gal A) bir patolojiden kaynaklanan nadir bir genetik hastalıktır. İki haftada bir uygulanan iki intravenöz enzim, agalsidaz alfa ve beta, organ hasarından önce erken uygulandıklarında, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve sağkalımı arttırabilir. Bu vaka raporunda, agalsidaz alfa ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ve agalsidaz beta ile anafilaksi öyküsü olan bir hastayı sunuyoruz. (NCI-2022-6-24/R1)

Anahtar Kelimeler: Agalsidaz alfa, agalsidaz beta, anaflaksi, ilaç allerjisi; Fabry hastalığı.

Mehmet Erdem Cakmak. Successful treatment using agalsidase alfa of a patient with Fabry disease who had anaphylaxis after agalsidase beta: A case report. North Clin Istanb. 2024; 11(1): 88-90

Corresponding Author: Mehmet Erdem Cakmak
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale