ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Effects of 5-flourouracil released from different prosthetic meshes on postoperative adhesion formation in rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-45548 | DOI: 10.14744/nci.2021.45548

Effects of 5-flourouracil released from different prosthetic meshes on postoperative adhesion formation in rats

Sener Balas1, Devrim Demir Dora2, Timucin Erol3, Basak Akyollu4, Petek Korkusuz5, Erhan Hamaloglu3
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Diskapi Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Medical Pharmacology Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
3Department of General Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Organ Transplantation Center, Koç University Hospital, Istanbul,Turkey
5Department of Histology and Embryology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objective:
Postoperative adhesion is a common problem in abdominal surgery. Especially foreign materials are strong stimulus for the development of adhesions. Aim of this study was to investigate whether drug release material coated prosthetic mesh decreases intra abdominal adhesion formation or not.
Methods:
5-FU relasing ‘chitosan gels’ were loaded to polypropylene, polyglactin- 910 grafts. Polypropylene, polyglactin- 910 grafts, chitosan gel and 5-FU loaded polyglactin 910, polypropylene grafts were used to cover abdominal defects of rats which were created under sterile conditions (n=84).Each group was divided into two subgroups (n=6). Subgroups were sacrified on 7th and 30 th days.
Results:
Seventh day macroscopic examinations were similiar. Polypropylene group was most adhesive group on 30 th day. There were less adhesions in chitosan gel and 5-FU loaded groups. Capsule and capsule margins showed no difference on both 7th and 30 th days. Polypropylene- 5-FU group, polypropylene-chitosan gel group showed signifcantly less macroscopic adhesions than polypropylene control group.Also polyglactin- 910 – chitosan gel group was less adhesive than polypropylene control group.
Conclusion:
This study showed that 5-FU decreases the adhesions but the dosage and release kinetics need further investigations.

Keywords: 5-flourouracil, polypropylene, polyglactin 910 chitosan gel,adhesions

İntraabdominal Yerleştirilen Sentetik Greft Materyallerinden Salınan 5- Flourourasil’in İntraabdominal Adezyon Gelişimi Üzerine Etkisi

Sener Balas1, Devrim Demir Dora2, Timucin Erol3, Basak Akyollu4, Petek Korkusuz5, Erhan Hamaloglu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Antalya
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
4Organ Nakil Merkezi, Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş-Amaç:
Postoperatif adezyon gelişimi abdominal cerrahide sık karşılaşılan bir problemdir. Özellikle yabancı cisimler intraabdominal yapışıklık oluşumunda önemli etkenlerdendir. Bu çalışmada intraabdominal yerleştirilen greftlerden salınan 5- Fu’nun adezyon engelleyici etkisi denetlendi.
Yöntem:
Polipropilen ve polyglactin 910 greft materyaleri üzerine 5-Fu salabilen ‘chitosan jel’ yüklendi. Steril koşullar altında ratlar da oluşturulan karın duvarı defektlerine kontrol gruplarında polipropilen greft, poly glactin 910 greft, taşıyıcı jel, deney gruplarına, taşıyıcı jel yüklenmiş Polipropilen ve poliglactin 910 ve 5-Fu yüklenmiş. Polipropilen ve poliglactin 910 yerleştirildi.(n=84) Gruplar ikiye ayrılıp 7. ve 30.günlerde sakrifiye edilerek örnekler incelendi(n=6).
Bulgular:
Makroskopik değerlendirmede 7.gün yapışıklıkları benzer olarak bulundu.Otuzuncu günde en çok yapışıklık polipropilen grubunda izlendi. Taşıyıcı jel ve ilaç yüklü gruplarda daha az yapışıklık izlendi. Mikroskopik olarak yapılan kapsül ve kapsül çevresi değerlendirmelerinin istatiksel analizinde anlamlı fark gözlenmedi. Otuzuncu günde polipropilen -5 fu grubu ile polipropilen kontrol grubu arasında, polipropilen jel ve polipropilen kontrol grupları arasında makroskopik adezyon skoru açısından anlamlı fark izlendi. (p< 0.05).Yine 30.günde polyglactin 910 - jel grubu ile polipropilen kontrol grubu arasında adezyon açısından anlamlı fark izlendi. (p< 0.05)

Sonuç:
Bu çalışmada intra abdominal yerleştirilen greftlerin adezyon oluşturucu etkilerini antimetabolitlerle engellenebileceği ancak uygun doz ve salınım zamanları için ek araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı. (NCI-2021-10-18)

Anahtar Kelimeler: 5-flourourasil,polipropilen, polyglaktin 910, chitosan Jel, adezyonCorresponding Author: Sener Balas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale