ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Gemella morbillorum endocarditis in a patient with a bicuspid aortic valve [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 190-192 | DOI: 10.14744/nci.2020.39206

Gemella morbillorum endocarditis in a patient with a bicuspid aortic valve

Mustafa Dogan1, Aynur Eren Topkaya2, Seref Alpsoy3, Ozcan Gur4, Ilknur Erdem1
1Department of Infectious Diseases, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Namik Kemal University Faculty of Medicine Tekirdag, Turkey
3Department of Cardiology, Namik Kemal University Faculty of Medicine Tekirdag, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Namik Kemal University Faculty of Medicine Tekirdag, Turkey

Gemella morbillorum is one of the rare causative microorganisms of endocarditis. We herein report a case of infective endocarditis in a patient with bicuspid aortic valve caused by G. morbillorum. Infective endocarditis diagnosis was established based on the Modified Duke’s criteria. The patient was successfully treated with medical-surgical management.

Keywords: Bicuspid aortic valve, endocarditis; Gemella morbillorum.

Biküspid aort kapağı olan bir hastada Gemella morbillorum endokardit

Mustafa Dogan1, Aynur Eren Topkaya2, Seref Alpsoy3, Ozcan Gur4, Ilknur Erdem1
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Tekirdağ
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Tekirdağ

Gemella morbillorum endokarditin nadir görülen etken mikroorganizmalarından biridir. Burada biküspid aort kapağı olan bir hastada Gemella morbillorum'un neden olduğu enfektif endokardit vakasını bildirmekteyiz. Enfekte endokardit tanısı Modifiye Duke kriterlerine göre konuldu. Hasta medikal-cerrahi tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. (NCI-2019-0323)

Anahtar Kelimeler: Endokardit, Gemella morbillorum, biküspid aort kapağı

Mustafa Dogan, Aynur Eren Topkaya, Seref Alpsoy, Ozcan Gur, Ilknur Erdem. Gemella morbillorum endocarditis in a patient with a bicuspid aortic valve. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 190-192

Corresponding Author: Ilknur Erdem
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale