ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
What should be done in patients diagnosed with xanthogranulomatous cholecystitis? Case-control study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 467-470 | DOI: 10.14744/nci.2020.35848

What should be done in patients diagnosed with xanthogranulomatous cholecystitis? Case-control study

Tolga Canbak, Aylin Acar, Hüseyin Kerem Tolan
Department of General Surgery, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare development of complications, malignancy and confusion rates in the preliminary diagnosis in patients with xanthogranulomatous cholecystitis identified.
METHODS: In this study, 2803 patients undergone cholecystectomy between January 2010 and December 2016 were retrospectively evaluated. Patients with xanthogranulomatous cholecystitis identified in the histopathological examination were classified as Group 1 and patients with cholelithiasis, cholecystitis, and malignancy detected were classified as Group 2.
RESULTS: Forty-five patients with xanthogranulomatous cholecystitis were classified as group 1 and 2758 patients as group 2. of group 1, 18 were male and group 2 consisted of 2758 patients with 707 (26%) being male (p=0.04). In the ultrasonographic examination, the wall thickness was increased in 40 patients in Group 1 and 662 patients in Group 2 (p<0.0001). The operation was converted to the open type in 24 patients in Group 1 and 61 patients in Group 2 (p<0.0001). Five patients in Group 1 and 32 patients in Group 2 developed complications in the postoperative period (p<0.0001).
CONCLUSION: Xanthogranulomatous cholecystitis should be considered for the differential diagnosis and the operation should be performed, especially by carefully exposing the anatomy in these patients.

Keywords: Cholecystitis, cholecystectomy; xanthogranulomatous.

Ksantogranulomatoz kolesistit tanılı hastalarda ne yapmalı?: Vaka-Kontrol Çalışması

Tolga Canbak, Aylin Acar, Hüseyin Kerem Tolan
Department of General Surgery, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Giriş: Bu çalışmada, çok sayıda kolesistektomi yapılan merkezde histopatolojik incelemede ksantogranulomatoz kolesistit saptanan hastalar ile saptanmayan hastalarda komplikasyon gelişimi, malignite ile ön tanıda karıştırılma oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal-metod: Ocak 2010 - Aralık 2016 tarihleri arasında 2803 kolesistektomi yapılan hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemede, ksantogranulomatoz kolesistit saptanan hastalar Grup 1 ve kolelithiazis, kolesistit ve malignite saptanan hastalar Grup 2 olarak değerlendirildi.
Bulgular: Histopatolojik incelemede, ksantogranulomatoz kolesistit saptanan 45 hasta Grup 1 ve 2758 hasta Grup 2 olarak değerlendirildi. Grup 1’in 18’i erkek (40%) ve Grup 2’de 2758 hastanın 707’si erkek (%26) idi (p=0,04). Ultrasonografi incelemede duvar kalınlığı Grup 1’deki hastaların 40’ında ve Grup 2’deki hastaların 662’sinde artmıştı (p<0,0001). Grup 1’deki hastaların 24’ünde ve Grup 2’deki hastaların 61’inde açığa geçildi (p<0,0001). Postoperatif dönemde Grup 1’de 5 hastada ve Grup 2’de 32 hastada komplikasyon gelişti (p<0,0001).
Sonuç: Bu hastalarda ksantogranulomatoz kolesistit ayırıcı tanıda düşünülmelidir ve bu olgularda özellikle anatomi daha dikkatli şekilde ortaya konularak cerrahi uygulanmalıdır. (NCI-2019-0231.R1)

Anahtar Kelimeler: kolesistektomi, ksantogranulomatoz, kolesistit

Tolga Canbak, Aylin Acar, Hüseyin Kerem Tolan. What should be done in patients diagnosed with xanthogranulomatous cholecystitis? Case-control study. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 467-470

Corresponding Author: Aylin Acar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale