ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Management Of Hematometrocolpos Due Dysfunctional Uterine Bleeding Following Progestin use: A Case Report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 45-48 | DOI: 10.14744/nci.2014.32932

Management Of Hematometrocolpos Due Dysfunctional Uterine Bleeding Following Progestin use: A Case Report

Murat Bakacak1, Fazıl Avcı1, Mehmet Sühha Bostancı2, Zeyneb Bakacak3, Salih Serin1, Önder Ercan1, Bülent Köstü1
1Sutcu Imam University, School Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Kahramanmaras, Turkey
2Sakarya University, Education And Research Hospital, Sakarya, Turkey
3Private Caka Vatan Hospital, Kahramanmaras, Turkey

Hematometrocolpos is blood accumulation in the vagina and uterine cavity due to intra-uterine hemorrhage. A 20- year old female presented at our clinic with massive menorrhagia at menarche after progestin usage.Hematometrocolposwas determined bytransabdominal ultrasonography. She was pale because of heavy bleeding for 5 days and hemoglobin level was measured at 5.1 g/dl. Initial treatment was blood transfusion and medical drug therapy. After resolution of the hematometrocolpos was shown by transabdominal ultrasound 2 days later, the patient, who was stable, was discharged without complication. Obstruction of the female genital outflow tract is rare. Hematocolpos has been reported in elderly women following vaginal occlusion due to radiotherapy, vaginal fibroma and labial synechiae causing infection or inflammatory conditions.The case is presented here of the successful management of hematometrocolpos due to massive dysfunctional uterine bleeding in a young virgin patient.

Keywords: Hematocolpos, pelvic mass, progestin

Progestin Kullanımı Sonrası Disfonksiyonel Kanama Nedeniyle Oluşan Hematokolposun Yönetimi: Olgu Sunumu

Murat Bakacak1, Fazıl Avcı1, Mehmet Sühha Bostancı2, Zeyneb Bakacak3, Salih Serin1, Önder Ercan1, Bülent Köstü1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilimdalı, Kahramanmaraş
2Sakarya Üniversitesi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Sakarya
3Özel Caka Vatan Hastanesi, Kahramanmaraş

Hematometrokolpos intrauterin kanama nedeniyle uterus ve vajen içinde kan birikmesi durumudur. 20 yaşında adölesan hasta menarş döneminde progestin kullanımı sonrasında oluşan kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan transabdominal ultrasonografide hematometrokolpos tespit edildi. Beş gündür devam eden aşırı kanama nedeniyle hasta soluk görünümdeydi ve hemoglobin düzeyi 5,1 g/dl olarak ölçüldü. Hastaya kan transfüzyonu ve medikal tedavi uygulandı. Transabdominal ultrasonografi ile iki gün sonrasında hematometrokolposun düzelmesi üzerine hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Kadın genital sistemin çıkışının tıkanması nadir görülen bir durumdur. Hematokolpos radyoterapi, vajinal fibrom ve enfeksiyon veya enflamatuar durumların neden olduğu labial sineşiye bağlı vajinal oklüzyon ileri yaş kadınlarda rapor edilmiştir. Bizler bu olgu sunumunda masif disfonksiyonel kanama nedeniyle genç bakire bir hastada oluşan hematometrokolpos olgusunun yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Hematokolpos, pelvik kitle, progestin

Murat Bakacak, Fazıl Avcı, Mehmet Sühha Bostancı, Zeyneb Bakacak, Salih Serin, Önder Ercan, Bülent Köstü. Management Of Hematometrocolpos Due Dysfunctional Uterine Bleeding Following Progestin use: A Case Report. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 45-48

Corresponding Author: Murat Bakacak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale