ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Separation techniques: Chromatography [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 156-160 | DOI: 10.14744/nci.2016.32757

Separation techniques: Chromatography

Özlem Coşkun
Department of Biophysics,Çanakkale On sekiz Mart University,Çanakkale,Turkey

Chromatography is an important biophysical technique that enables the separation, identification, and purification of the components of a mixture for qualitative and quantitative analysis. Proteins can be purified based on characteristics such as size and shape, total charge, hydrophobic groups present on the surface, and binding capacity with the stationary phase. Four separation techniques based on molecular characteristics and interaction type use mechanisms of ion exchange, surface adsorption, partition, and size exclusion. Other chromatography techniques are based on the stationary bed, including column, thin layer, and paper chromatography. Column chromatography is one of the most common methods of protein purification.

Keywords: Chromatography, column chromatography, protein purification.

Ayrıştırma Teknikleri: Kromatografi

Özlem Coşkun
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi,Biyofizik Anabilim Dalı,Çanakkale

Kromatografi bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılması, belirlenmesi ve saflaştırılmasını sağlayan önemli moleküler biyofizik yöntemlerden biridir. Bu yöntemle nitel ve nicel analizleri yapılabilmektedir. Bu yöntemle moleküller büyüklük ve şekil, toplam yük, yüzeyde bulunan hidrofobik gruplar, kullanılan durağan faz ile bağlanma kapasitesi gibi farklı karakteristik özelliklerinden biri temel alınarak moleküller saflaştırılabilirler. Bu moleküler özellikler ve etkileşim tiplerine göre ayırma dört temel sınıfa ayrılabilir. Bunlar iyon değiştirme, yüzeyde tutma (adsorpsiyon), bölme (partitisyon) ve moleküler dışarıda bırakma kromotografileridir. Bu teknikler ayrıca kullanılan ayırma ve destek şekline göre kolon, ince tabaka, kağıt kromotografileri olarak da ayrılır. Kolon kromatografisi en yaygın protein saflaştırma yöntemlerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: Kromatografi, kolon kromatografisi, protein saflaştırılması.

Özlem Coşkun. Separation techniques: Chromatography. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 156-160

Corresponding Author: Özlem Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale