ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Rehabilitation status of children with cerebral palsy and anxiety of their caregivers during the COVID-19 pandemic [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(6): 545-553 | DOI: 10.14744/nci.2021.32068

Rehabilitation status of children with cerebral palsy and anxiety of their caregivers during the COVID-19 pandemic

Pinar Akpinar, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, Arzu Atici, Meryem Yilmaz Kaysin, Kubra Cambekli
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of the study is to explore the rehabilitation status of children with cerebral palsy (CP) and anxiety level of their caregivers during the Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic.
METHODS: Caregivers of children with CP who were being followed up in our outpatient CP clinic were contacted between May 28 and June 26, 2020. Two hundred and six caregivers who voluntarily agreed to participate were administered the State-Trait Anxiety Inventory and were questioned about the rehabilitation status of their children. Demographic data, other health problems, Gross Motor Function Classification System, and Manual Ability Classification System levels of children were recorded from their files.
RESULTS: All children were at home with their families during the pandemic. Their mean age was 9.58±3.84 years. One hundred and ninety-nine children were going to the rehabilitation center before the pandemic, only three children went to the rehabilitation center twice a week during the pandemic period. The anxiety level of all the caregivers was found to be high. Trait anxiety of the caregivers who did not perform home exercise to their children were found to be statistically significantly higher than those who performed exercise (p<0.05).
CONCLUSION: Rehabilitation strategies should focus on reducing anxiety level in caregivers of children with CP and effective homecare therapy techniques should be acquired by the caregivers.

Keywords: Anxiety, cerebral palsy; COVID-19; rehabilitation.

COVID-19 Pandemi Döneminde Serebral Palsi’li Çocukların Rehabilitasyon Süreçleri ve Bakımverenlerinin Kaygı Düzeyleri

Pinar Akpinar, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, Arzu Atici, Meryem Yilmaz Kaysin, Kubra Cambekli
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: COVID-19 pandemi döneminde, Serebral Palsi’li (SP) çocukların rehabilitasyon süreçleri ve bakımverenlerin kaygı düzeylerinin belirlenmesi.
Yöntem: Kliniğimizden takipli SP’li çocukların aileleri 28 Mayıs - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında telefonla arandı. Çalışmaya katılmayı kabul eden 206 bakımverene Durumluk – Sürekli Kaygı Envanteri (STAI form) ve pandemi döneminde çocukların rehabilitasyon süreçleri sorgulandı. Demografik veriler ve çocukların ek problemleri, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi ve el becerileri sınıflandırma sistemi seviyeleri dosyalarından kayıt edildi.
Bulgular: Tüm çocuklar pandemi sürecini evde ailesiyle geçirmiş ve yaş ortalamaları 9,58±3,84 yıldı. Pandemiden önce 199 çocuk rehabilitasyon merkezine gidiyordu, pandemi döneminde sadece 3 çocuk haftada iki kez rehabilitasyon merkezine gitmişti. Tüm bakımverenlerin kaygı düzeyleri yüksek bulundu. Bu süreçte çocuğuna evde egzersiz yaptırmayan bakımverenlerin sürekli kaygı düzeyleri, yaptıranlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05).
Sonuç: Rehabilitasyon stratejileri SP'li çocukların bakımverenlerinde kaygı düzeyini azaltmaya odaklanmalı ve etkili ev egzersiz programları bakımverenler tarafından öğrenilmelidir. (NCI-2021-3-30/R1)

Anahtar Kelimeler: COVID19, Kaygı, Serebral Palsi, Rehabilitasyon.

Pinar Akpinar, Ilknur Aktas, Feyza Unlu Ozkan, Arzu Atici, Meryem Yilmaz Kaysin, Kubra Cambekli. Rehabilitation status of children with cerebral palsy and anxiety of their caregivers during the COVID-19 pandemic. North Clin Istanb. 2021; 8(6): 545-553

Corresponding Author: Pinar Akpinar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale