ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Flexible Flatfoot [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 57-64 | DOI: 10.14744/nci.2014.29292

Flexible Flatfoot

Aziz Atik1, Selahattin Özyürek2
1Balikesir University Faculty Of Medicine Department Of Orthopedics And Tarumatology Balikesir / Turkey
2Aksaz Military Hospital Department Of Orthopedics And Traumatology Marmaris/ Mugla/ Turkey

While being one of the most parental complained deformities, flatfoot does not have a universally accepted description. The reasons of flexible flatfoot are still on debate, but they must be differentiated from rigid flatfoot which occurs secondary to other pathologies. These children are commonly brought up to a physician without any complaint. It should be kept in mind that the etiology may variate from general soft tissue laxities to intrinsic foot pathologies. Every flexible flatfoot does not require radiological examination nor any treatment if there is no complaint. Otherwise further investigation and conservative or surgical treatment may necessitate.

Keywords: children, foot problem, flexible, pes planus, flatfoot

Esnek Düztabanlık

Aziz Atik1, Selahattin Özyürek2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
2Aksaz Asker Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Servisi, Marmaris / Muğla

Pediatrik ortopedide en sık ebeveyn şikayetine sebep olan deformitelerden birisi olan düztabanlığın klinik veya radyolojik olarak kabul görmüş evrensel bir tanımı yoktur. Sebepleri üzerinde halen pek çok tartışmanın olduğu esnek düztabanlıkları, diğer patolojilere ikincil oluşabilen sert düztabanlıklardan ayırmak lazımdır. Bu çocuklar genellikle herhangi bir şikâyetleri olmadan aileleri tarafından getirilirler. Fizik muayenede genel bağ dokusu gevşekliğinden ayağın iç yapılarına kadar patoloji olabileceği unutulmamalıdır. Her esnek düztabanlığı olan çocukta radyolojik inceleme gerekli değildir. Şikâyeti olmayan çocuklarda, her esnek düztabanlık için tedaviye gerek yoktur. Şayet gündelik hayatı etkileyen ağrı ve fonksiyon kısıtlılığı varsa konservatif veya cerrahi tedaviler uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, ayak problemi, esnek, fizyolojik, düztabanlık

Aziz Atik, Selahattin Özyürek. Flexible Flatfoot. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 57-64

Corresponding Author: Aziz Atik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale