ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Early rehabilitation results in a child who developed herpes simplex encephalitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 273-274 | DOI: 10.14744/nci.2016.24582

Early rehabilitation results in a child who developed herpes simplex encephalitis

Seyma Toy, Filiz Ozdemir, Fatma Kizilay, Yuksel Ersoy, Hakan Apaydin
Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

In this case, a 4-year-old girl was admitted to the emergency service with the complaints of a sudden onset of fever, shortness of breath, jerking motions of the hands and feet and a sliding mouth. Her condition deteriorated, and she was kept under observation in the intensive care unit for 6 days. The Glasgow Coma Score of the patient was 1. Lumbar puncture revealed a white blood cell count of 0 and cerebrospinal fluid was positive for herpes simplex virus 1 and 2. Antiviral therapy was administered for 14 days. One month earlier, the patient had experienced a herpes labialis infection, which suggested herpes simplex encephalitis (HSE). Cranial magnetic resonance imaging indicated significant bilateral cerebral ischemic changes, which also supported suspicion of HSE. After antiviral treatment, the patient was referred to the department of physical therapy and rehabilitation. The Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) scale was used to evaluate the patient. A 30-session rehabilitation program based on the Bobath concept of neurodevelopmental therapy was implemented. Before the treatment, the WeeFIM score was 20 points, and at its conclusion, the score was 88 points. The patient began to walk without limitation and the choreoathetosis was almost completely corrected. The patient was discharged with medical treatment and a home-based exercise training program.

Keywords: Herpes simplex encephalitis, rehabilitation, pediatric.

Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları

Seyma Toy, Filiz Ozdemir, Fatma Kizilay, Yuksel Ersoy, Hakan Apaydin
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Malatya

Vakamız 4 yaşında kız hasta ani başlayan ateş, nefes darlığı, ellerde ayakta atma şeklinde hareketler ve ağızda kayma şikayeti ile acil servise başvurmuş, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesinde 6 gün gözetim altında tutulmuştur. Hastanın çocuklarda Glasgow Koma Skoru 1 idi. LP de hücre olmayıp BOS HSV -1/-2 pozitif olan hasta 14 gün antiviral tedavi almıştır. Hastanın 1 ay önce geçirdiği herpes labialis enfeksiyonu, HSE düşündürmüş, çekilen son kranial MRG sonuçlarında bilateral cerebral iskemik değişikliklerin HSE açısından anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Antiviral tedavisi tamamlanan hasta FTR Anabilim Dalına sevk edilmiştir. Hastanın Fonksiyonel seviyesi WeeFIM kullanılarak değerlendirildi. Hastaya 30 seans rehabilitasyon programında Bobath ilkelerine dayalı nöro-gelişimsel tedavi yaklaşımları uygulandı. Hastanın WeeFIM sokuru tedavi öncesi 20, sonrası 88 olarak belirlendi. Kısıtlama olmaksızın yürümeye başlayan hastanın sol taraftaki koreo-atetoid hareketleri ve üst ekstremitedeki ihmal fenomeni tama yakın düzeldi. Hasta medikal tedavi ve ev egzersiz programı eğitimi verilerek taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks ensefaliti, rehabilitasyon, pediatrik

Seyma Toy, Filiz Ozdemir, Fatma Kizilay, Yuksel Ersoy, Hakan Apaydin. Early rehabilitation results in a child who developed herpes simplex encephalitis. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 273-274

Corresponding Author: Seyma Toy, Türkiye
LookUs & Online Makale