ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Using terlipressin in a pediatric patient with septic shock resistant to catecholamines [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 283-287 | DOI: 10.14744/nci.2016.24085

Using terlipressin in a pediatric patient with septic shock resistant to catecholamines

Seher Erdogan, Mehmet Bosnak
Department of Pediatric Critical Care, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

Sepsis and septic shock are important causes of morbidity and mortality in critically ill children. The goal of treatment is to ensure adequate mean arterial pressure to maintain organ perfusion. The growing number of instances of peripheral vascular hyporeactivity to catecholamines has necessitated the search for alternative vasopressors. A 14-year-old boy had septic shock, with a high cardiac index and low systemic vascular resistance index (SVRI) measurements according to pulse contour analysis, despite treatment with dopamine, dobutamine, adrenaline, and noradrenaline infusions. A terlipressin (TP) 10 μg/kg intravenous bolus was administered, followed by a 1 μg/kg/minute continuous infusion. The response to TP treatment was assessed using pulse contour analysis. The mean arterial pressure and SVRI increased, and the cardiac index and heart rate decreased within 10 minutes after bolus administration of TP. Noradrenaline infusion could be reduced to 0.7 μg/kg/minute within 5 hours. The goal in presenting this case was to evaluate the vasoconstrictor effects of TP, a long-acting vasopressin analogue, in septic shock.

Keywords: Child, septic shock, terlipressin.

Katekolaminlere dirençli septik şoklu çocuk hastada terlipresin kullanımı

Seher Erdogan, Mehmet Bosnak
Gazantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Gaziantep

Sepsis ve septik şok kritik çocuk hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden birisidir. Tedavide hedef, yeterli organ perfüzyonunu devam ettirecek ortalama arteriel basıncının sağlanmasıdır. Katekolaminlere gelişen vasküler hiporeaktivite, alternatif vazopresör arayışını zorunlu kılmıştır. Dopamin, dobutamin, adrenalin ve noradrenalin infüzyonuna rağmen pulse counter analizi ile kardiak indeksi yüksek, sistemik vasküler rezistans indeksi düşük ölçülen 14 yaşında septik şoklu erkek hastaya 10 μg/kg terlipresin IV puşe uygulandı, ardından 1 μg/kg/dk devamlı infüzyona devam edildi. Terlipresin tedavisine yanıt pulse counter analizi ile değerlendirildi. Terlipresin puşesinden 10 dk. sonra ortalama arter basıncı ve sistemik vasküler rezistan indeksi yükseldi, kardiak indeks ve kalp hızı düştü. Noradrenalin infüzyonu dozu azaltılarak 5. saatte 0,7 μg/kg/dk ‘a düşülebildi. Bu olguyu sunmaktaki amacımız; septik şokta, uzun etkili vazopresin analoğu olan terlipresinin vazokonstrüktör etkisini değerlendirmekti.

Anahtar Kelimeler: Septik şok, terlipresin, çocuk

Seher Erdogan, Mehmet Bosnak. Using terlipressin in a pediatric patient with septic shock resistant to catecholamines. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 283-287

Corresponding Author: Seher Erdogan, Türkiye
LookUs & Online Makale