ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
SARS-COV-2 MRNA vaccine-associated cutaneous vasculitis-case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-22309 | DOI: 10.14744/nci.2022.22309

SARS-COV-2 MRNA vaccine-associated cutaneous vasculitis-case report

Vedat Bugra Erol1, Meryem Can2
1Department of Internal Medicine, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul
2Department of Rheumatology, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul

During the Coronavirus disease 2019 pandemic (COVID-19) global approach was to isolate populations with quarantine procedures to reduce the spread of this deadly virus until effective treatments are found or vaccines are developed. mRNA-based vaccines became available in the United States in March 2020. The Food and Drug Administration even issued an Emergency Use Authorization for individuals 16 years and older in December 2020. However, these rapid developments have brought along other problems such as possible side effects. As we develop and test a new treatment, it became clear how important side-effect management is. Here we present a case of cutaneous vasculitis that developed on the fourth day of SARS-CoV-2 mRNA vaccination. The patient was successfully treated with medium-dose methylprednisolone.

Keywords: COVID 19 Vaccine, Cutaneous vasculitis, Leukocytoclastic vasculitis, SARS-CoV-2 virus, mRNA vaccines.

SARS-COV-2 MRNA aşısı ilişkili kutanöz vaskülit-olgu sunumu

Vedat Bugra Erol1, Meryem Can2
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Coronavirus hastalığı 2019 salgını (COVID-19) sırasında küresel yaklaşım, etkili tedaviler bulunana veya aşılar geliştirilene kadar bu ölümcül virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla popülasyonları karantina prosedürleriyle izole etmekti. mRNA bazlı aşılar Mart 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunuldu. Gıda ve ilaç dairesi Aralık 2020'de 16 yaş ve üstü bireyler için acil kullanım izni bile yayınladı. Ancak bu hızlı gelişmeler olası yan etkiler gibi başka sorunları da beraberinde getirdi. Yeni bir tedavi geliştirip test ederken, yan etki yönetiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Burada SARS-CoV-2 mRNA aşılamasının dördüncü gününde gelişen kutanöz vaskülit olgusunu sunduk. Hasta orta doz metilprednizolon ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. (NCI-2022-1-13/R1)

Anahtar Kelimeler: COVID 19 Aşısı, Kutanöz Vaskülit, Lökositoklastik Vaskülit, SARS-Cov-2 Virüs, mRNA Aşıları.Corresponding Author: Vedat Bugra Erol
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale