ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Rehabilitation after successful finger replantation [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 22-26 | DOI: 10.14744/nci.2016.19870

Rehabilitation after successful finger replantation

Meriç Uğurlar1, Fatih Kabakaş2, Hüsrev Purisa2, Ilker Sezer2, Pınar Çelikdelen2, Ismail Bülent Özçelik2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital
2IST-EL Hand Surgery, Microsurgery and Rehabilitation Group

INTRODUCTION: The aim of the present study was to assess results of rehabilitation of patients after finger replantation.
METHODS: The study examined 160 fingers amputated and replanted at various levels between 2000 and 2013 at the clinic. Mean patient age was 29.4 years. Mean follow-up time was 23 months. Rehabilitation of fingers began between postoperative fourth and eighth week and continued until the 24th week. Range of motion of affected hand, return to daily activities, aesthetic appearance, and patient satisfaction were assessed according to Tamai criteria.
RESULTS: Functional results according to Tamai criteria were perfect in 36 patients, good in 54 patients, average in 27 patients, and poor in 18 patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Post-operative rehabilitation of replanted fingers should begin as soon as possible. During the rehabilitation period, physiotherapist, surgeon, and patient must work in close cooperation. Functional results of patients who adjust to the rehabilitation program, home practice, and splint usage are better.

Keywords: Finger, rehabilitation, replantation.

Başarılı parmak replantasyonu sonrası rehabilitasyon

Meriç Uğurlar1, Fatih Kabakaş2, Hüsrev Purisa2, Ilker Sezer2, Pınar Çelikdelen2, Ismail Bülent Özçelik2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Istanbul
2IST-EL El Cerrahisi, Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Parmak replantasyonu uygulanmış olan hastaların rehabilitasyon sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kliniğimizde 2000 ile 2013 yılları arasında değişik seviyelerde parmak ampütasyonu uygulanmış olan hastalar dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 29.4 yıldı. Ortalama takip süresi 23 aydı. Parmakların rehabilitasyonu ameliyat sonrası 4. ila 8. haftadan başlanarak 24. haftaya kadar devam ettirildi. Etkilenen elin eklem hareket açıklıkları, günlük aktiviteye dönüş süresi, kozmetik görünümü ve hastaların memnuniyeti Tamai kriterlerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Tamai kriterlerine göre fonksiyonel sonuçlar 36 hastada mükemmel, 54 hastada iyi, 27 hastada orta ve 18 hastada kötüydü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Replantasyon uygulanan parmakların ameliyat sonrası rehabilitasyonu mümkün olduğunca en kısa sürede başlanılmalıdır. Rehabilitasyon süresince fizyoterapist, cerrah ve hasta yakın ilişki içinde bulunmalıdır. Rehabilitasyon programına, ev egzersizlerine ve atel uygulamalarına uyumlu hastalarda sonuçlar daha iyidir.

Anahtar Kelimeler: Replantasyon, rehabilitasyon, parmak.

Meriç Uğurlar, Fatih Kabakaş, Hüsrev Purisa, Ilker Sezer, Pınar Çelikdelen, Ismail Bülent Özçelik. Rehabilitation after successful finger replantation. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 22-26

Corresponding Author: Meriç Uğurlar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale