ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Sleeve Gastrectomy in Situs Inversus Totalis case [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-15046 | DOI: 10.14744/nci.2022.15046

Sleeve Gastrectomy in Situs Inversus Totalis case

Mehmet Gencturk1, Abdullah Sisik1, Muhammed Said Dalkilic2, Merih Yilmaz1, Selim Sozen3, Hasan Erdem1
1Dr HE Obesity Clinic, Istanbul, Türkiye
2Marmara University, School of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul, Türkiye
3Sozen Surgery Clinic, Tekirdağ, Türkiye

Laparoscopic Sleeve Gastrectomy surgery is a procedure that has become more common in the last ten years. Situs Inversus Totalis is an extremely rare condition. SG can be performed safely in SIT patients. However, preoperative multidisciplinary evaluation is very important. In this article, we present a 25-year-old female patient with a BMI of 47.6 who had no idea she had SIT until preoperative tests revealed it.The patient was discharged on the 3rd post-operative day without any problem. We would like to emphasize the importance of imaging even if the patient does not have any disease or risk before bariatric surgery. We believe that more studies should be done with SIT and bariatric surgery.

Keywords: bariatric surgery; obesity; situs inversus totalis; situs inversus; sleeve gastrectomy.

Situs Inversus Totalis vakasında Sleeve Gastrektomi

Mehmet Gencturk1, Abdullah Sisik1, Muhammed Said Dalkilic2, Merih Yilmaz1, Selim Sozen3, Hasan Erdem1
1Dr HE Obezite Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Sözen Cerrahi Kliniği, Tekirdağ

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ameliyatı son 10 yılda sıklığı giderek artan bir ameliyat çeşididir. Situs Inversus Totalis oldukça nadir görülen bir durumdur. SIT hastalarında SG güvenle yapılabilir. Ancak ameliyat öncesi multidisipliner değerlendirme çok önemlidir. Biz 25 yaşında, daha önceden SIT olduğunu bilmeyen, bu durumu ameliyat öncesi testlerde saptadığımız BMI: 47.6 olan bir hastayı sunduk. Hastamız sorunsuz bir şekilde post-operatif 3.günde taburcu oldu. Aynı şekilde obezite ameliyatları öncesi hastanın hiçbir hastalığı veya riski olmasa bile görüntülemenin ne kadar önemli olduğunun bir daha altını çizmek istiyoruz. SIT ve bariatrik cerrahi ile daha fazla çalışma yapılması gerektiği kanaatine sahibiz. (NCI-2022-7-1)

Anahtar Kelimeler: bariatrik cerrahi, obezite, situs inversus totalis, situs inversus, sleeve gastrektomiCorresponding Author: Mehmet Gencturk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale