ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Nephrotic syndrome following hepatitis B vaccination: A 17-year follow-up [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 196-198 | DOI: 10.14744/nci.2019.13281

Nephrotic syndrome following hepatitis B vaccination: A 17-year follow-up

Bugra Yilmaz1, Ozan Ozkaya2, Ismail Islek3
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pediatric Nephrology, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatrics, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Some case reports described nephrotic syndrome (NS) associated with administering various vaccines in two last decades. They report only 1 year follow-up. We want to summarize the 17-year clinical follow-up of the patient who had been reported in 2000 because of developing NS after hepatitis B vaccination. Our patient first suffered from NS following hepatitis B vaccination in 4 years old. He had been treated with standard prednisolone regimen resulting in complete remission. After the first diagnosis, he had three relapses in following years. Each relapse developed after Salk, pneumococcal, and flu vaccines, respectively. Relapses had been easily controlled by prednisolone. He had seven relapses until 14 years of age. Fortunately, no relapse has been observed between 2009 and 2016. Although he has been taking alendronate and Vitamin-D for osteoporosis, he is a healthy young adult now. We think that some vaccines may induce relapses in NS, as a triggering factor without being the primarily responsible factors.

Keywords: Children, nephrotic syndrome; vaccination.

Hepatit B aşısı sonrası gelişen Nefrotik sendrom: 17 yıllık izlem

Bugra Yilmaz1, Ozan Ozkaya2, Ismail Islek3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Literatürde son yirmi yılda çeşitli aşıların uygulanmasından sonra gelişen nefrotik sendrom (NS) vakaları tanımlamıştır. Ancak bu vaka raporlarında sadece bir yıllık izlem bildirilmiştir. Hepatit B aşılamasından sonra nefrotik sendrom gelişmesi nedeniyle 2000 yılında literatüre bildirdiğmiz hastamızın 17 yıllık klinik takibini sunmak istiyoruz.
Olgu sunumu: Hastamız ilk defa 4 yaşında hepatit B aşılamasından sonra NS geliştirdi. Tamamen remisyonla sonuçlanan standart prednisolon rejimi ile tedavi edildi. İlk teşhisten sonra, takip eden yıllarda üç NS atağı geçirdi. Her biri sırasıyla Salk, pnömokok ve grip aşılarından sonra gelişti. Relapslar prednisolon tarafından kolayca kontrol altına alındı. 14 yaşına kadar 7 relaps geçirdi. 2009 ve 2016 arasında nüks gözlenmedi. Osteoporoz için alendronat ve D vitamini almasına rağmen, şu anda sağlıklı ve genç bir yetişkin oldu.
Sonuç: Bazı aşıların, primer olarak sorumlu faktörler olmadan tetikleyici bir faktör olarak NS'u uyarabileceğini düşünüyoruz. (NCI-2019-0061.R1)

Anahtar Kelimeler: Nefrotik Sendrom, aşılama, çocuklar

Bugra Yilmaz, Ozan Ozkaya, Ismail Islek. Nephrotic syndrome following hepatitis B vaccination: A 17-year follow-up. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 196-198

Corresponding Author: Ismail Islek
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale