ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effect of maternal weight on neonatal cardiac functions following diabetic and non-diabetic pregnancies [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(1): 60-65 | DOI: 10.14744/nci.2023.03342

The effect of maternal weight on neonatal cardiac functions following diabetic and non-diabetic pregnancies

Elif Erolu1, Ozlem Sahin2, Leyla Bilgin2, Mehmet Karacan1, Figen Akalin3
1Division of Pediatric Cardiology, Departmant of Pediatrics, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Division of Neonatology, Departmant of Pediatrics, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Division of Pediatric Cardiology, Departmant of Pediatrics, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: We aimed to study myocardial functions of infants appropriate and large for gestational age (IDM-AGA, IDM-LGA) of diabetic mothers (IDM) and AGA and LGA infants of non-diabetic mothers comparatively.
METHODS: Newborns were assessed between 24 and 72 h. M-Mode, pulsed wave, and tissue Doppler echocardiography were performed.
RESULTS: A negative correlation was found between shortening fraction and maternal weight at delivery in the LGA group (p=0.009, r=-0.58). E/Early diastolic (E’) ratio and deceleration time were increased in IDM-AGA than AGA group (p=0.02, p=0.02). There was a negative correlation between maternal blood glucose and E/A ratio (p=0.015 r=-0.63), a positive correlation between maternal blood glucose and mitral A, late diastolic (A’) wave in IDM-AGA (p=0.014 r=0.63, p=0.016 r=0.62). Maternal weight gain during pregnancy was in correlation with measured and tei index in IDM-AGA group (p=0.008 r=0.72). Maternal age, pre-pregnancy weight, and weight at delivery and mitral E were higher in IDM-LGA group than IDM- AGA (p=0.03, p=0.01, p=0.003, p=0.012).
CONCLUSION: We found that maternal weight has a negative effect on myocardial function in LGA newborns. Diastolic functions were found impaired in IDM-AGA infants and in infants of mothers with high blood glucose. Maternal weight gain during pregnancy has a negative effect on myocardial functions.

Keywords: AGA; echocardiography; infant of diabetic mother; myocardial functions; LGA.

Diyabetik ve diyabetik olmayan gebeliklerde anne ağırlığının yenidoğan kalp fonksiyonlarına etkisi

Elif Erolu1, Ozlem Sahin2, Leyla Bilgin2, Mehmet Karacan1, Figen Akalin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Diyabetik annenin (IDM) gebelik yaşına uygun ve büyük (IDM-AGA, IDM-LGA) bebekleri ile diyabetik olmayan annelerin AGA ve LGA bebeklerinin miyokard fonksiyonlarını karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladık.
Yöntemler: Yenidoğanlar 24-72 saat arasında değerlendirildi. M-Mod, pulsed wave ve doku Doppler ekokardiyografi yapıldı.
Bulgular: LGA grubunda kısalma fraksiyonu (SF) ile doğumdaki anne ağırlığı arasında negatif korelasyon bulundu (p = 0,009, r: -0.58). IDM-AGA'da E/E' oranı ve DT, AGA grubuna göre yüksek saptandı (p=0.02, p=0.02). Anne kan şekeri ile E/A oranı arasında negatif korelasyon (p=0.015 r=-0.63), anne kan şekeri ile IDM-AGA'da mitral A, A' dalgası arasında pozitif korelasyon saptandı (p = 0.014 r=0.63, p = 0,016 r = 0,62). IDM-AGA grubunda gebelik sırasında annenin kilo alımı MPI ile korele idi (p = 0.008 r = 0.72). Anne yaşı, annenin gebelik öncesi ve doğumdaki ağırlığı, mitral E, IDM-LGA grubunda IDM-AGA'ya göre daha yüksekti (P=0.03, p=0.01, p=0.003, p=0.012).
Sonuç: LGA yenidoğanlarda anne ağırlığının miyokard fonksiyonu üzerine olumsuz etkisi olduğu bulunmuştur. IDM-AGA bebeklerinde ve yüksek kan şekeri olan annelerin bebeklerinde diyastolik fonksiyonlar bozulmuş bulundu. Gebelikte annenin kilo alması miyokard fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. (NCI-2022-8-15)

Anahtar Kelimeler: AGA; ekokardiyografi; diabetik anne bebeği; miyokardiyal fonksiyonlar; LGA.

Elif Erolu, Ozlem Sahin, Leyla Bilgin, Mehmet Karacan, Figen Akalin. The effect of maternal weight on neonatal cardiac functions following diabetic and non-diabetic pregnancies. North Clin Istanb. 2024; 11(1): 60-65

Corresponding Author: Elif Erolu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale