ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effect of serum and follicular fluid anti-Mullerian hormone level on the number of oocytes retrieved and rate of fertilization and clinical pregnancy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 90-96 | DOI: 10.14744/nci.2016.02418

The effect of serum and follicular fluid anti-Mullerian hormone level on the number of oocytes retrieved and rate of fertilization and clinical pregnancy

Seda Eymen Bolat1, Şafak Özdemirci2, Taner Kasapoğlu3, Bülent Duran4, Levent Göktaş5, Ertuğrul Karahanoğlu3
1Yalvaç Goverment Hospital Department Of Gynecological & Obstetrical Clinic, Yalvaç, Isparta, Turkey.
2Etlik Zubeyde Hanım Women’s Health Education And Research Hospital, Department Of Gynecological Clinic, And Research Hospital, Ankara, Turkey.
3Etlik Zubeyde Hanım Women’s Health Education And Research Hospital, Perinatoloji Clinic, Etlik, Ankara, Turkey.
4Abant Izzet Baysal University, Department Of Obstetrics And Gynecology, Bolu, Turkey.
5University Of Iğdır, Vocational School Health Care Servis, Iğdır, Turkey.

INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate the relationship between oocyte yield, fertilization, and clinical pregnancy (CP), and anti-Mullerian hormone (AMH) level in serum and follicular fluid during in vitro fertilization treatment.

METHODS: Forty-four infertile women who underwent IVF treatment using multiagonist protocol were included in this study. Baseline level of AMH in serum and follicular fluid was measured on third day of menstrual cycle. AMH level in serum and follicular fluid was then measured again on day of oocyte pick-up. Pearson correlation and binary regression tests were used for statistical analysis. For Type 1 error, p=5% was selected as cut-off value for statistical significance.
RESULTS: Serum AMH level was positively correlated with total number of oocytes retrieved and rate of fertilization and CP (r=0.397, p=0.008; r=0.401, p=0.007; and r=0.382, p=0.011, respectively). There was significantly negative correlation between serum level of follicle-stimulating hormone (FSH) and fertilization rate (r=-0.320; p=0.034), as well as serum FSH level and CP rate (r=-0.308; p=0.042). There were no significant correlations between AMH level in follicular fluid and IVF treatment outcomes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum AMH levels may be more reliable for prediction of total number of oocytes retrieved and rate of fertilization and CP than AMH levels in follicular fluid.

Keywords: Anti-Mullerian hormone (AMH), clinical pregnancy, fertilization, follicle-stimulating hormone (FSH); follicular fluid; infertility; in vitro fertilization.

Serum ve folliküler sıvısı anti-müllerian hormon düzeyinin elde edilen oosit sayısı, fertilizasyon ve klinik gebelik oranları üzerine etkisi

Seda Eymen Bolat1, Şafak Özdemirci2, Taner Kasapoğlu3, Bülent Duran4, Levent Göktaş5, Ertuğrul Karahanoğlu3
1Yalvaç Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Yalvaç, Isparta, Turkey.
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Sağlığı Egitim Ve Araştırma Hastnesi,jinekoloji Kliniği, Etlik, Ankara, Türkiye.
3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Sağlığı Egitim Ve Araştırma Hastnesi, Riskli Gebelik Kliniği, Etlik, Ankara, Türkiye.
4Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Bolu, Türkiye.
5Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Iğdır, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: İn vitro tedavisi uygulanmasında serum ve folliküler sıvıdaki anti- müllerian hormon düzeyinin, elde edilen oosit, fertilizayon ve klinik gebelikle ilişkisinin değerlendirilmesi çalışmada amaçlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem ve gereçler: Multiagonist protokolü ile IVF uygulanan 44 infertil hasta çalışmaya dahi edildi. Serum ve folliküler sıvısının AMH düzeyleri oosit toplandığı günkü seviyeleri değerlendirildi. Bazal serum follikül hormon düzeyi adetin 3. günü ölçüldü. İstatistik analizinde, Pearson korelasyonu ve binari regresyon testleri kullanıldı. İstatistiksel olarak anlamlılığın cut- off değeri tip 1 hatta için % 5 kabul edildi.


BULGULAR: Bulgular: Serum AMH düzeyi, elde edilen oosit sayısı, fertilizasyon ve klinik gebelik oranları ile doğru orantılı olduğu bulundu (r=0,397, p=0,008; r=0,401, p=0,007; and r=0,382, p=0,011; surasıyla). Serum FSH düzeyi ile fertilizasyon ve kilinik gebelik oranları arasında ters orantılı ilişki mevcuttur (r =-0,320, p=0,034 ve r =-0,308, p=0,042 sırasıyla). Folliküler sıvının AMH düzeyinin IVF tedavisinin hiçbir sonucu ile ilişkisi yoktur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Serum AMH düzeyi elde edilecek oosit sayısını belirlemede, fertilizasyon ve klinik gebelik oranlarını tespit etmede folliküler sıvının AMH düzeyinden daha güvenilebilir olabilir.

Anahtar Kelimeler: İn vitro fertilizasyon, klinik gebelik, fertilizasyon, anti- müllerian hormon, folliküler sıvı

Seda Eymen Bolat, Şafak Özdemirci, Taner Kasapoğlu, Bülent Duran, Levent Göktaş, Ertuğrul Karahanoğlu. The effect of serum and follicular fluid anti-Mullerian hormone level on the number of oocytes retrieved and rate of fertilization and clinical pregnancy. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 90-96

Corresponding Author: Şafak Özdemirci, Türkiye
LookUs & Online Makale