ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Aural myiasis: case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(3): 175-177 | DOI: 10.14744/nci.2014.96967

Aural myiasis: case report

Erdem Mengi1, Erhan Demirhan2, İlker Burak Arslan2
1Department Of Otolaryngology, Maltepe State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Otolaryngology, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

Myiasis is the infestation of live vertebrates with dipterous larvae. Aural myiasis involves infestation of the external ear and/or middle ear. It is a rare clinical state that usually occurs in patients who have mental or physical disabilities. Although myiasis is a self-limiting disease, it can be associated with fatal complications like penetration within the central nervous system. We present a 87-year-old patient suffering from Alzheimer’s disease with aural myiasis and also discuss the clinical presentation and efective therapies with a review of the literature.

Keywords: Alzheimer’s disease, aural myiasis; otorrhagia.

Aural Miyazis: Olgu Sunumu

Erdem Mengi1, Erhan Demirhan2, İlker Burak Arslan2
1Maltepe Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

Miyazis, omurgalı canlılarda sinek larvalarının oluşturduğu enfestasyondur. Aural miyazis, dış kulak ve/veya orta kulağın enfestasyonunu tanımlar. Nadir görülen bu klinik durum genellikle mental ya da fiziksel engele sahip kişilerde görülür. Hastalık kendini sınırlama eğiliminde olmasına rağmen, santral sinir sistemi penetrasyonu gibi ölümcül komplikasyonlara da neden olabilir. Bu yazıda 87 yaşında, Alzheimer hastalığı olan bir aural miyazis olgusu sunulmuş, hastalığın kliniği ve tedavisi literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aural miyazis, Alzheimer hastalığı, otoraji.

Erdem Mengi, Erhan Demirhan, İlker Burak Arslan. Aural myiasis: case report. North Clin Istanb. 2014; 1(3): 175-177

Corresponding Author: Erdem Mengi, Türkiye
LookUs & Online Makale