ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Marital status and outcomes in chronic heart failure: Does it make a difference of being married, widow or widower? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 63-70 | DOI: 10.14744/nci.2020.88003

Marital status and outcomes in chronic heart failure: Does it make a difference of being married, widow or widower?

Bihter Senturk1, Hakki Kaya2, Ahmet Celik3, Lutfu Bekar4, Hasan Gungor5, Mehdi Zoghi6, Dilek Ural7, Yuksel Cavusoglu8, Ahmet Temizhan9, Mehmet Birhan Yilmaz1
1Department of Cardiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Cardiology, Canakkale University Faculty of Medicine, Canakkale, Turkey
3Department of Cardiology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
4Department of Cardiology, Hitit University Faculty of Medicine, Corum, Turkey
5Department of Cardiology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydin, Turkey
6Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
7Department of Cardiology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
8Department of Cardiology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
9Department of Cardiology, Health Sciences University, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the outcomes of chronic heart failure (HF) patients with reduced ejection fraction (CHFrEF) in the Turkish Research Team in HF (TREAT-HF) registry according to marital status with a specific focus on being the widowed (widow/widower) versus the married.
METHODS: TREAT-HF is a network, enrolling CHFrEF with a follow up for HF-related hospitalization (HFrH) and all-cause mortality (ACM). In this cohort, the widowed patients were compared with patients who were married before and after propensity score (PS) matching analysis.
RESULTS: There were 723 cHFrEF patients with a complete dataset, including reported marital status at baseline for this analysis. Out of 723 patients with HF, 37 “never-married” and “divorced” patients were excluded from the analysis. Then, out of 686 remaining patients with HF, who had at least one reported marriage in the database, widowed patients with HF (n=124) were compared with married patients (n=562). The mean follow up period was 21±12 months up to 48 months. The widowed patients had a higher risk of HFrH (p=0.047), although ACM remained similar compared to married patients (p=0.054). After PS matching, HFrH remained more frequent among the widowed compared with the married (p=0.039) although ACM yielded similar rates. Of note, it was shown that being a widower (p=0.419) was not linked to increased risk of HFrH during follow up contrary to being a widow (p=0.037) despite similar age, ejection fraction, creatinine, NYHA functional class distribution and a similar rate of life-saving medications.
CONCLUSION: PS matching analysis yielded that the widowed had increased the risk for HFrH. Of note, widowers did not seem to have an increased risk for HFrH, contrary to widows.

Keywords: Heart failure with reduced ejection fraction, marital status; widowed.

Kronik Kalp Yetersizliğinde Medeni Durum ve Sonuçları: evli, dul kadın veya dul erkek olmak fark yaratır mı?

Bihter Senturk1, Hakki Kaya2, Ahmet Celik3, Lutfu Bekar4, Hasan Gungor5, Mehdi Zoghi6, Dilek Ural7, Yuksel Cavusoglu8, Ahmet Temizhan9, Mehmet Birhan Yilmaz1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
4Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
8Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Çalışmamızda Türk Araştırma Takımı-Kalp Yetersizliği (TREAT-HF) kayıtlarındaki düşük ejeksiyon fraksiyonlu kronik kalp yetersizliği (DEF-KY) hastalarında medeni durumun, özellikle de evli veya dul olmanın (dul kadın veya dul erkek) kalp yetersizliği sonuçlarına etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: TREAT-HF, DEF-KY hastalarının, KY ile ilişkili hastaneye yatış (KY-İHY) ve tüm nedenlere bağlı mortalitelerini takip eden bir çalışma grubudur. Bu kohortta dullar ve evliler, eğilim skoru eşleme analizi öncesi ve sonrası karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Analizin başlangıcında medeni durum dahil eksiksiz veri setine sahip 723 DEF-KY hastası vardır. 723 DEF-KY hastasından 37 “hiç evlenmemiş” ve “boşanmış” hasta analizden dışlanmıştır. Veritabanında en az bir kere evlilik bildiren kalan 686 DEF-KY hastası,dullar (n = 124) ve evliler olarak (n = 562) karşılaştırılmıştır. Ortalama takip süresi 21±12 ay, maximum 48 aydır. Dullar, daha yüksek KY-İHY riskine sahip olmasına rağmen (p=0.047), tüm nedenlere bağlı mortalite evliler ile benzerdi. (p=0.054). Eğilim skoru eşleme analizi sonrası tüm nedenlere bağlı mortalite dullarda evlilerle benzer olmasına rağmen KY-İHY dullarda daha sık kalmaya devam etti (p = 0.039). Dikkat çekici şekilde, benzer yaş, ejeksiyon fraksiyonu, kreatinin, New York Kalp Cemiyeti fonksiyonel sınıf ve medikal tedaviye rağmen, dul erkek olmak (p = 0.419), dul kadın olmanın (p = 0.037) aksine artmış KY-İHY riskiyle ilişkili bulunmadı.
Sonuç: Yapılan eğilim skoru eşleme analizi dul olmanın KY-İHY riskini artırdığını ortaya koydu. Ancak, dikkat çekici bir şekilde erkek dulların KY-İHY açısından artmış riske sahip olmadığı görüldü. (NCI-2020-0340.R1)

Anahtar Kelimeler: düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği, medeni durum, dul

Bihter Senturk, Hakki Kaya, Ahmet Celik, Lutfu Bekar, Hasan Gungor, Mehdi Zoghi, Dilek Ural, Yuksel Cavusoglu, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yilmaz. Marital status and outcomes in chronic heart failure: Does it make a difference of being married, widow or widower?. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 63-70

Corresponding Author: Bihter Senturk
LookUs & Online Makale