ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fibromyalgia: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 233-236 | DOI: 10.14744/nci.2015.71501

Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fibromyalgia: A case report

Aslıhan Taraktaş1, Nilgün Mesci2, Gülcan Öztürk3, Duygu Geler Külcü2, Ece Aydoğ4
1Istanbul Fatih Sultan Mehmet Education And Research Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation Department, Istanbul, Turkey
2Istanbul Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation Department, Istanbul, Turkey
3Gebze State Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation, Kocaeli, Turkey
4Yeditepe University Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation Department, 
Istanbul, Turkey

Several pharmacological and non-pharmacological modalities have been proposed for the treatment of fibromyalgia syndrome (FMS), a common rheumatic disease. Pregabalin is suggested as a first-step medication for FMS in the newest guidelines. Drowsiness, dizziness, and peripheral edema are well-known side effects of pregabalin; however, mastalgia is rarely seen. Presently described is a case of FMS in a patient who developed mastalgia and hyperprolactinemia (HPL) while taking pregabalin.

Keywords: Fibromyalgia, hyperprolactinemia, neuropathic pain, pregabalin.

Fibromiyalji hastasında pregabalin kaynaklı hiperprolaktinemi: Olgu sunumu

Aslıhan Taraktaş1, Nilgün Mesci2, Gülcan Öztürk3, Duygu Geler Külcü2, Ece Aydoğ4
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Gebze Devlet hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kocaeli, Türkiye
4Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Fibromiyalji sendromu (FMS), tedavisinde çeşitli farmakolojik veya non-farmakolojik modaliteler önerilen yaygın bir romatolojik hastalıktır. Son kılavuzlarda, FMS için pregabalin ilk basamak tedavi olarak önerilmektedir. Pregabalinin iyi bilinen yan etkileri somnolans, baş dönmesi, periferik ödemdir, ancak mastalji çok nadiren görülür. Bu yazıda, pregabalin tedavisi altında mastalji ve hiperprolaktinemi gelişen FMS'li bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, nöropatik ağrı, pregabalin, hiperprolaktinemi.

Aslıhan Taraktaş, Nilgün Mesci, Gülcan Öztürk, Duygu Geler Külcü, Ece Aydoğ. Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fibromyalgia: A case report. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 233-236

Corresponding Author: Aslıhan Taraktaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale