ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Analysis of cancer patients admitted to intensive care unit [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(3): 217-221 | DOI: 10.14744/nci.2016.67699

Analysis of cancer patients admitted to intensive care unit

Yakup Aksoy1, Ayhan Kaydu2, Ömer Fatih Şahin1, Cem Kıvılcım Kaçar3
1Department of Anesthesiology, Diyarbakır Bismil State Hospital, Bismil-Diyarbakır, Turkey
2Department of Anesthesiology, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi State Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Department of Anesthesiology, Diyarbakır Gazi Yasargil Training And Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The present study is an analysis of cancer patients who received follow-up treatment for either can-cer-related complications or treatment-associated side effects while hospitalized in the intensive care unit (ICU).
METHODS: Records of cancer patients treated at Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital ICU between January 1, 2011 and December 31, 2012 were retrospectively reviewed. Demographic data and type of cancer were recorded in prepared forms and subsequently analyzed.
RESULTS: Among 2240 ICU patients treated and hospitalized between January 1, 2011 and December 31, 2012, 482 cancer patients were identified and included in the study. Percentage of cancer patients in ICU was 23.9%. Male to female ratio was determined to be 1.55. First 3 most common cancers found were colorectal (19.7%), lung (15.7%), and stomach cancers (11.6%). Mortality rate of cancer patients hospitalized in ICU was 46.6%. Larynx, lung, urinary bladder, skin, rectosigmoid, hematological, and kidney cancer were more prevalent in male patients, whereas esophageal cancer was seen in more female patients than male patients. Incidence of stomach, brain, and pancreatic cancers, as well as unclassified tumors, was found to be unrelated to gender.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Rectosigmoid cancer was most common type of cancer observed in our ICU. Esophageal cancer was observed in more females than males, while larynx cancer was more frequently present in males.

Keywords: Cancer, intensive care unit, malignancy.

Yoğun bakım ünitesine yatışı olan kanser hastalarının analizi

Yakup Aksoy1, Ayhan Kaydu2, Ömer Fatih Şahin1, Cem Kıvılcım Kaçar3
1Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bismil-DİYARBAKİR
2Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, DİYARBAKİR
3Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, DİYARBAKİR

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser hastaları yoğun bakım ünitelerinde; kanser ilişkili veya tedaviye bağlı komplikasyonlar nedeniyle takip edilmektedir. Bu çalışmada; genel yoğun bakım ünitesinde yatan kanserli olguların analizi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda; 01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Ünitelerinde takip edilen kanser hastaları retrospektif olarak tarandı. Kanser hastalarının demografik verileri ile malignite türü hazırlanan formlara kaydedilerek incelendi.
BULGULAR: 2011-2012 yıllarında çalışmaya dâhil edilen 2240 yoğun bakım hastasından 482 kanser hastası tespit edildi. Yoğun bakımda kanserli hasta oranı %23,9 olarak bulundu. Kanser hastalarının yaş aralığı 3-93 yıl, yaş ortalaması 59,9 ve erkek/kadın oranı: 1,55 olarak bulundu. En sık görülen ilk üç kanser: kolorektal (%19,7), akciğer (%15,7) ve mide kanserleri (%11,6) olarak tespit edildi. Reanimasyon ünitelerimize yatan kanser hastaları için mortalite oranı: %46,6 olarak saptandı. Yapılan değerlendirme sonucunda larenks, akciğer, mesane, deri, rektosigmoid, hematolojik, böbrek malignite türleri erkek bağımlı iken özofagus ise kadın bağımlı malignite türü olarak tespit edildi. Diğer taraftan, mide, beyin, pankreas ve sınıflandırılmamış tümörler herhangi bir cinsiyetle ilişkili olmayan malignite türleri olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitemizde, kadın ve erkeklerde en çok rektosigmoid tümör tanısı nedeniyle yatışı olanlar hastalar bulunmaktadır. Cinsiyetle ilişkilendirilmiş kanserler dışında, cinsiyetlerin birbirine oranı açısından; özofagus kanserlerinin kadın, larenks kanserlerinin ise erkek cinsiyetle bağımlı olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, kanser, malignensi.

Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Ömer Fatih Şahin, Cem Kıvılcım Kaçar. Analysis of cancer patients admitted to intensive care unit. North Clin Istanb. 2016; 3(3): 217-221

Corresponding Author: Yakup Aksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale