ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Inflammatory arthritis mimicking Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) in a child: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 131-134 | DOI: 10.14744/nci.2015.33043

Inflammatory arthritis mimicking Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) in a child: A case report

Zeliha EĞİLMEZ1, Selin Turan Turgut2, Afitap İçağasıoğlu1, İrem Bıçakcı1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Kızılay Society Private Commodity Exchange Hospital, Physical Medicine And Rehabilitation Clinics, Konya, Turkey

Joint complaints in childhood are seen frequently and differential diagnosis can be difficult. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common rheumatological disease of childhood. It involves peripheral joint arthritis, chronic synovitis, and extra-articular manifestations. Accurate diagnosis can take a long time and sometimes multiple diagnoses are used while following the patient until a final diagnosis can be reached. Arthritis may be triggered by trauma and confused with other diseases like complex regional pain syndrome (CRPS), in which trauma plays a role in the etiology. In the present case, ankle pain in an 8-year-old girl was misdiagnosed as CRPS.

Keywords: Arthritis, child, complex regional pain syndrome.

Pediatrik Bir Hastada Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunu (KBAS) Taklit Eden Inflammatuar Atrit: Olgu Sunumu

Zeliha EĞİLMEZ1, Selin Turan Turgut2, Afitap İçağasıoğlu1, İrem Bıçakcı1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya, Türkiye

Çocukluk çağında görülen eklem şikayetleri sık karşılaşılan ve ayırıcı tanısının zor olduğu bir durumdur. Juvenil Idiopatik Artrit (JIA), çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalığıdır. Ağırlıklı olarak periferik eklemleri tutan, kronik sinovit ve eklem dışı bulgularla seyreden bir hastalıktır. JIA kesin tanısının konulabilmesi bazen uzun zaman alabilir. Bu nedenle hastalar başlangıçta farklı tanılar ile izlenebilir. Artritler, travma ile tetiklenebilir ve travmanın etiyolojide rol oynadığı KBAS gibi diğer hastalıklarla karışabilir. Bu olguda ayak bileği ağrısı ile başvurup kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) tanısı ile takip ettiğimiz 8 yaşında bir kız çocuk hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: artrit, pediatrik, kompleks bölgesel ağrı sendromu.

Zeliha EĞİLMEZ, Selin Turan Turgut, Afitap İçağasıoğlu, İrem Bıçakcı. Inflammatory arthritis mimicking Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) in a child: A case report. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 131-134

Corresponding Author: Zeliha EĞİLMEZ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale