ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Diagnostic challenges in cervical tuberculous lymphadenitis: A review [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 150-155 | DOI: 10.14744/nci.2016.20982

Diagnostic challenges in cervical tuberculous lymphadenitis: A review

Hande Senem Deveci1, Mustafa Kule2, Zeynep Altın Kule2, Tülay Erden Habeşoğlu1
1Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital
2Muğla Goverment Hospital

Tuberculosis is a very serious disease and incidence is once again on the rise. Lymph node tuberculosis is one of the most common extrapulmonary manifestations of tuberculosis. In differential diagnosis of chronic, painless cervical lymphadenopathy, cervical tuberculous lymphadenitis should be kept in mind. A high index of suspicion is needed for diagnosis of tuberculous lymphadenitis, which is known to mimic a number of pathological conditions. This article reviews epidemiology, clinical manifestations, and diagnostic techniques for cervical tuberculous lymphadenitis.

Keywords: Cervical tuberculous lymphadenitis, extrapulmonary tuberculosis, tuberculosis.

Servikal Tüberküloz Lenfadenitinde Teşhiste Yaşanan Zorluklar: derleme

Hande Senem Deveci1, Mustafa Kule2, Zeynep Altın Kule2, Tülay Erden Habeşoğlu1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul.
2Muğla Devlet Hastanesi

Günümüzde tüberküloz yeniden çoğalma eğilimi gösteren ciddi bir hastalıktır. Tüberkülozun en sık akciğer dışı görülme şekli lenf nodu tüberkülozudur. Boyunda kronik, ağrısız lenfadenopatinin ayırıcı tanısında servikal tüberküloz lenfadenopatisi mutlaka akılda tutulmalıdır. Birçok farklı patolojiyi taklit edebilen bu durumun tanısında öncelikle kuşku çok önemlidir. Boyun tüberküloz lenfadenopatisi ayırıcı tanı açısından önemli zorluklar göstermektedir. Çalışmanın amacı epidemiolojik ve klinik özellikleri ile tanı için gerekli olan teknikleri gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: servikal tüberküloz lenfadeniti, akciğer dışı tüberküloz, tüberküloz

Hande Senem Deveci, Mustafa Kule, Zeynep Altın Kule, Tülay Erden Habeşoğlu. Diagnostic challenges in cervical tuberculous lymphadenitis: A review. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 150-155

Corresponding Author: Hande Senem Deveci, Türkiye
LookUs & Online Makale